14 jurister i rapport: Nedlukningerne er grundlovsstridige

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En gruppe jurister har udarbejdet en rapport, der retter en stærk kritik mod det juridiske grundlag for nedlukningerne i Danmark.
Af Simon Riedel, simon@indblik.net
Gruppen bag analysen består af syv juridisk uddannede personer, heraf fire navngivne og tre, der har ønsket anonymitet af job- og karrierehensyn. Herudover har yderligere 7 advokater, jurister, erhvervsjurister samt en kendt dansk juraprofessor læst analysen. Sidstnævnte er enig i analysens hovedbudskab om at bekendtgørelser skal hvile på et reelt retligt grundlag.
Juristerne argumenterer for, at regeringens indskrænkninger i retten til at drive erhverv er i strid med Grundloven. For af hensyn til ‘almenvellet’ er det kun meget farlige sygdomme, som skal kunne standse menneskers hverdag – og ikke en sygdom som coronavirus, der har en dødelighed, der minder om influenzas.
Talsmand for gruppen, erhvervsjurist og civiløkonom Michael Schultz, siger:
– Vi har i dag nogle nedlukninger, som er meget omfattende og indgribende, og de er baseret på en bekendtgørelse, som er baseret på en epidemilov, som har et formål, og det er, at give staten og myndighederne adgang til at lave nogle sanktioner, hvis der kommer en “alment farlig sygdom”. Det betyder, at den er farlig for alle mennesker og samfundsinstitutioner – ikke kun for en lille gruppe som f.eks. svækkede eller meget gamle borgere, fortæller talsmand for gruppen Michael Schultz, der tilføjer:
– Da covid-19 ikke er farlig for alle, men kun en sygdom på niveau med influenza, så kan man som udgangspunkt ikke bruge epidemiloven til at lukke landet ned. Der er dog en undtagelse i paragraf 10, at hvis det er en liste B-sygdom – som f.eks. influenza eller covid-19, og den optræder ondartet og med stor udbredelse, så skal man alligevel. Nu ved vi, at den ikke har en stor ondartethed, og den har ikke en høj dødelighed, derfor mener vi, at bekendtgørelserne ikke hviler på et retligt grundlag, siger Michael Schultz til Indblik.[/vc_column_text][vc_single_image image=”13850″ img_size=”full”][vc_column_text]I rapporten, der kan findes i sin helhed længere nede i denne artikel, kan man læse, at man har ændret Epidemilovens § 10. Hvor Sundhedsstyrelsen tidligere skulle ”indstille” – altså ”foreslå” – og dermed give samtykke til, at Sundhedsministeren kunne indføre indgreb mod sygdomme, er det nu tilstrækkeligt, at ministeren kan gøre det efter ”rådgivning” fra Sundhedsstyrelsen.
Magten er altså flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeren, fremgår det af rapporten.
Grundlovens § 74 siger: “Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov”.
Endvidere fremgår det af Grundlovens § 75. S stk. 1.: “Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse”.
I rapporten konkluderer forfatterne også kritisk på selve den juridiske fremgangsmåde, hvor gentagne bekendtgørelser udvander Grundloven:
– Det er betænkeligt, at lovdannelsen på et så vigtigt samfundsområde, i så stort omfang sker via bekendtgørelse på bekendtgørelse, der i princippet udvander både Epidemilovens og Grundlovens grundtanke. Derudover ser vi, at man i anden lovgivning, bekendtgørelser og arbejdsmarkedslove indfører regler i strid med Epidemilovens og Grundlovens formål og intentioner.
– Det må stå klart for enhver at proportionalitetsprincippet er tilsidesat, på bekostning af et forsigtighedsprincip, der nu truer med at skade det danske samfund i historisk set uhørt omfang.
Rapporten kan læses i sin helhed her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?