Afgiftsstigninger på cigaretter øger inflationen

Effekten af de forhøjede afgifter på tobaksprodukter kan nu aflæses i forbrugerprisindekset. Dermed har afgifterne ført til højere inflation.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Afgiftsstigninger på cigaretter øger inflationen

Effekten af de forhøjede afgifter på tobaksprodukter kan nu aflæses i forbrugerprisindekset. Dermed har afgifterne ført til højere inflation.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Stigningen i tobaksafgifter kan nu aflæses på forbrugerprisindekset (FPI), skriver Danmarks Statistik. Afgifterne blev indført i april og spiller en central rolle i den stigning på 0,5 procent, man har kunnet observere i forhold til juli sidste år. Det er med andre ord blevet dyrere at være dansker, men dog især dyrt at være ryger.
Tobaksafgifterne er imidlertid fortsat ikke blevet fuldt indfaset, og Danmarks Statistik forventer derfor yderligere påvirkning af FPI i takt med, at de indføres.
Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af priserne på omkring 25.000 varer fordelt på cirka 1800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Priserne tildeles en vægt, som er baseret på deres andel af det samlede forbrug. Forbrugerprisindekset giver derved et mål for den gennemsnitlige prisudvikling på de forbrugsvarer og tjenester, som købes af husholdningerne.
Fraregner man energiprodukter og ikke-forarbejdede fødevarer fra forbrugerprisindekset ses en årsstigning på én procent, hvilket er en stigning fra 0,9 pct. i forhold til beregningerne fra juni måned. Også her er det hovedsageligt prisstigningen på cigaretter, der er skyld stigningen, som også betegnes kerneinflationen.
Det er imidlertid ikke kun afgifter på cigaretter, der har påvirket FPI. Også højere priser på sommerhusleje og charterrejser har bidraget til at trække FPI opad. Til gengæld har lavere priser på kulturoplevelser trukket i den anden retning. Det skyldes, at priserne som en del af Folketingets corona-tiltag har været halveret i sommerperioden.
Hele opgørelsen af forbruger- og nettoprisindekset kan læses på Danmarks Statistiks hjemmeside.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”758″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6120″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8593″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?