Atomteknologi effektiviserer landbrug og gavner klimaet

Enorme mængder vand går hver dag til spilde i forbindelse med landbrugsdrift verden over. Men vandets bevægelser i jorden spores og vandforbruget kan effektiviseres gennem brug af såkaldt isotopmåling. Det vil særligt gavne i udviklingslande.
Foto: Laura Gil Martinez

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Atomteknologi effektiviserer landbrug og gavner klimaet

Enorme mængder vand går hver dag til spilde i forbindelse med landbrugsdrift verden over. Men vandets bevægelser i jorden spores og vandforbruget kan effektiviseres gennem brug af såkaldt isotopmåling. Det vil særligt gavne i udviklingslande, skriver Det Internationale Atomenergiagentur på Vandets Dag.
Af Kasper Junge Wester
Atomteknologi er andet og mere end atomkraftværker og energiudvinding. Faktisk har måling af isotoper – forskellige udgaver af samme grundstof med varierende atommasse – mange flere anvendelsesmuligheder end som så. Blandt andet kan de mindske vandspild i landbrug verden over. Det skriver Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) på sin hjemmeside i anledning af FN’s Vandets Dag, der hvert år markeres den 22. marts.
”Med hyppigere ekstreme vejrsituationer følger mere uforudsigelig nedbør, hvilket påvirker livsvilkårene for hundreder af millioner mennesker i udviklingslande, der er afhængige af regnfald til afgrødeproduktion,” fortæller Lee Heng, der repræsenterer IAEA’s samarbejde med FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO.
Hvis nedbøren svigter, bliver det så meget desto vigtigere at bruge den nedbør, der trods alt falder, på den mest hensigtsmæssige måde. Det er blandt andet her, at måling af isotoper kommer i spil.
Halvdelen af al vand går til spilde
Isotop- og nuklear teknologi kan hjælpe med at spore, hvor vandet kommer fra, og hvordan det bevæger sig i både jord og planter. På den måde kan hydrologer måle, hvor meget vand der rent faktisk bruges, og hvor meget der transpireres af planterne eller går i fordampning. Det er dyrebar information, der kan bruges til at øge høstudbytte, reducere vandspild og forhindre nedbrydningen af land, vand og økosystemer.
Omkring 70 procent af verdens ferskvand bruges i dag til landbrugsdrift – primært kunstvanding af afgrøder til fødevareproduktion. Men af den massive mængde vand bruges mindre end halvdelen effektivt; resten går til spilde gennem fordampning, dræning og afstrømning. Det overskydende vand bærer desuden næringsstoffer, pesticider og kemikalier videre til underjordiske og overfladiske vandressourcer og forurener disse. Derfor er der god ræson i at begrænse spildet.
Det kan man gøre ved at måle forekomsten af de stabile (ikke-radioaktive, red.) isotoper oxygen-18 og deuterium. De kan hjælpe med at afgøre, hvor stor en del af vandet, der optages af planter, og hvor meget der fordamper fra jordoverfladen. Ud fra disse oplysninger kan forskere og landmænd så lægge strategier for den mest effektive brug af vand og derved mindske spild.
Succesfulde projekter i Afrika
Fremgangsmåden er i brug mange steder verden over, og IAEA har hjulpet flere afrikanske lokalsamfund til bedre udnyttelse af deres afgrøder.
I Sudan har IAEA hjulpet lokale forskere til at finde frem til minimumsmængden af vand og gødning nødvendig for at få afgrøder til at trives. Denne viden er siden brugt til at understøtte 1050 kvindelige bønder i arbejdet med at gøre tør landbrugsjord frugtbar. Projektet lykkedes, og de involverede bønder dyrker i dag grøntsager, der brødføder familier og landsbyer.
Også i Mauretanien har lokale bønder haft gavn af at indrette vandingen efter forekomsten af isotoper. Her har 400 kvindelige bønder i et ørkenområde fået assistance til at øge afgrødeudbyttet og derved også deres indkomst, som siden er blevet investeret i uddannelse og sundhedstiltag i området.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?