Enhedslisten erobrer Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings (DNs) nye formand, Maria Reumert Gjerding, tidligere MF for Enhedslisten, leverede "fake news", da hun den 10. august 2018 beskyldte landbruget for at være skyld i en massiv fiskedød i Filsø ved Henne i Jylland.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Danmarks Naturfredningsforening – politisk redskab for Enhedslisten?

Danmarks Naturfredningsforenings (DNs) nye formand, Maria Reumert Gjerding, tidligere MF for Enhedslisten, leverede “fake news”, da hun den 10. august 2018 beskyldte landbruget for at være skyld i en massiv fiskedød i Filsø ved Henne i Jylland.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
80 tons fisk døde. “Der er ingen tvivl om, det er udenfor enhver diskussion, at det er landbruget, der er skyld i udvaskningen af kvælstof til søen”, sagde kun til DR. (senere blev ordet “kvælstof” rettet til “næringsstoffer”).
Påstanden er forkert. Hjemmesiden “tjek det”, som drives af ugebrevet Mandag Morgen, har bedt flere forskere gå ind i sagen, og konklusionen er klar: Det er hverken kvælstof eller næringsstoffer, der er skyld i fiskedøden i Filsø. Det er organisk materiale, altså grene og blade, som har forårsaget iltsvindet i Filsø, siger seniorforsker Karen Timmermann, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. I Filsø er iltsvindet opstået fra den ene dag til den anden. Derfor tyder meget på, at der er tale om let omsætteligt organsk materiale, som er skyllet ud fra land. Det organiske materiale bruget nemlig ilt til nedbrydning med det samme og forårsager derfor iltsvind hurtigere, end kvælstoffet ville have gjort, siger hun.
Danmarks Naturfredningsforenings forkerte påstand om landbrugets skyld for fiskedøden i Filsø styrker erhvervets mistanke om, at DN med Maria Reumert Gjerdings overtagelse af præsidentposten er blevet et organ for den yderste politiske venstrefløj – hvis politiske mål er af afskaffe den private ejendomsret. DN fik tilbage i 1937 ret til at rejse fredningssager – selv om det er en helt privat forening. Resultatet er, at ethvert ønske fra landbruget om eksempelvis at inddrage et nyt areal i dyrkning eller at udvide staldanlæg, automatisk bliver mødt af indsigelser fra DN, og at indsigelserne altid forsinker sagernes behandling hos myndighederne – og dermed koster erhvervet penge.
Den magt frygtes nu brugt i den politiske venstrefløjs tjeneste. Derfor opfordrer flere borgerlige politikere nu til, at hele DNs særlige status tages op til revision. Der er ifølge Jysk Fynske Medier tale om Pia Adelsten (DF), Erling Bondesen (V) og Carsten Bach (LA). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?