Danske cigaretpriser er steget mindst i EU

I forhold til de generelle leveomkostninger, slipper danske rygere billigt. Vores tobakspriser hører dog fortsat til de højeste i EU. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Danske cigaretpriser er steget mindst i EU

I forhold til de generelle leveomkostninger, slipper danske rygere billigt. Vores tobakspriser hører dog fortsat til de højeste i EU. 
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Den internationale tobaksindustri oplever tiltagende trange kår og bliver løbende pålagt nye afgifter, som får priserne på blandt andet cigaretter til at skyde i vejret. Således også i Danmark, hvor seneste afgiftsstigning trådte i kraft 1. april.
Men selvom debatten om tobakspriserne fylder meget her i landet, hører danske forbrugere og tobaksproducenter til de heldige – eller måske snarere til de mindst hårdt ramte af løbende afgifts- og prisstigninger på tobak. Danmark er i hvert fald det land i Europa, hvor priserne er steget mindst i perioden 1998 til 2019, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Forklaringen ligger i høj grad i det skatte- og afgiftsstop, som var gældende i perioden med den borgerlige regering.
Af opgørelsen fremgår det, at prisen på tobak i Danmark er steget med omtrent to tredjedele i løbet af den 20 år lange statistiske periode, men at prisniveauet i EU som helhed er steget med hele 200 procent, hvilket som bekendt svarer til en tredobling.
Danmarks Statistik har også undersøgt tobakspriserne i relation til priserne for det samlede privatforbrug. Denne del af opgørelsen viser, at tobak i Danmark er relativt billigere i forhold til det generelle forbrug, når vi sammenligner os med de øvrige europæiske lande. Det skyldes dog ikke mindst, at prisniveauet for det samlede forbrug generelt er højt i Danmark.
Statistikkerne viser imidlertid også, at danskerne forbruger færre tobaksprodukter. Husstandene gennemsnitlige forbrug målt i kroner og ører er dalet med anseelige 70 procent fra 1998 til 2019.
Det er særligt blandt de høje indkomstgrupper, at faldet manifesterer sig: Husstande med indkomster over en million kroner på årsbasis brugte i 2019 81,8 procent færre penge på tobak, men også lavindkomsthusstande med indkomster under 250.000 oplevede et fald på 61,3 procent.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8336″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8593″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”9551″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?