Danske cigaretpriser er steget mindst i EU

I forhold til de generelle leveomkostninger, slipper danske rygere billigt. Vores tobakspriser hører dog fortsat til de højeste i EU. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Danske cigaretpriser er steget mindst i EU

I forhold til de generelle leveomkostninger, slipper danske rygere billigt. Vores tobakspriser hører dog fortsat til de højeste i EU. 
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Den internationale tobaksindustri oplever tiltagende trange kår og bliver løbende pålagt nye afgifter, som får priserne på blandt andet cigaretter til at skyde i vejret. Således også i Danmark, hvor seneste afgiftsstigning trådte i kraft 1. april.
Men selvom debatten om tobakspriserne fylder meget her i landet, hører danske forbrugere og tobaksproducenter til de heldige – eller måske snarere til de mindst hårdt ramte af løbende afgifts- og prisstigninger på tobak. Danmark er i hvert fald det land i Europa, hvor priserne er steget mindst i perioden 1998 til 2019, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Forklaringen ligger i høj grad i det skatte- og afgiftsstop, som var gældende i perioden med den borgerlige regering.
Af opgørelsen fremgår det, at prisen på tobak i Danmark er steget med omtrent to tredjedele i løbet af den 20 år lange statistiske periode, men at prisniveauet i EU som helhed er steget med hele 200 procent, hvilket som bekendt svarer til en tredobling.
Danmarks Statistik har også undersøgt tobakspriserne i relation til priserne for det samlede privatforbrug. Denne del af opgørelsen viser, at tobak i Danmark er relativt billigere i forhold til det generelle forbrug, når vi sammenligner os med de øvrige europæiske lande. Det skyldes dog ikke mindst, at prisniveauet for det samlede forbrug generelt er højt i Danmark.
Statistikkerne viser imidlertid også, at danskerne forbruger færre tobaksprodukter. Husstandene gennemsnitlige forbrug målt i kroner og ører er dalet med anseelige 70 procent fra 1998 til 2019.
Det er særligt blandt de høje indkomstgrupper, at faldet manifesterer sig: Husstande med indkomster over en million kroner på årsbasis brugte i 2019 81,8 procent færre penge på tobak, men også lavindkomsthusstande med indkomster under 250.000 oplevede et fald på 61,3 procent.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8336″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8593″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”9551″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?