Det Internationale Energiagentur advarer om faldende investeringer i energi

Det Internationale Energiagentur anslår, at coronakrisen vil få de globale CO2-emissioner til at falde med 8 procent, svarende til niveauet for 10 år siden. Et sådan fald vil være det største fald nogensinde – seks gange større end efter finanskrisen i 2009.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Det Internationale Energiagentur advarer om faldende investeringer i energi

Det Internationale Energiagentur anslår, at coronakrisen vil få de globale CO2-emissioner til at falde med 8 procent, svarende til niveauet for 10 år siden. Et sådan fald vil være det største fald nogensinde – seks gange større end efter finanskrisen i 2009.
Af Søren Skafte, redaktion@indblik.net
Efter tidligere kriser har væksten i CO2-emissioner efter krisen været større end faldet. Om det også vil være tilfældet denne gang, afhænger i væsentligt omfang af, hvad der sker med investeringerne i energi.
Ifølge Det Internationale Energiagentur, IEA, vil energiinvesteringerne nå det laveste niveau på grund af COVID-19, der har udløst det største fald nogensinde i de globale energiinvesteringer med forventede fald i alle større sektorer i 2020 – fra fossile brændstoffer til vedvarende energi og energieffektivitet.
Ifølge rapporten, World Energy Investment 2020, tegnede de globale energiinvesteringer i begyndelsen af ​​2020 til en vækst på omkring 2 pct. Men efter Covid-19-krisen i løbet af få måneder bragte store dele verdensøkonomien til standsning, forventes de globale investeringer nu at falde med 20 pct. eller næsten 400 milliarder dollars sammenlignet med sidste år.
Ifølge IEA er det historiske spring i de globale energiinvesteringer dybt bekymrende: Det betyder mistede job og økonomiske muligheder i dag – såvel som mistet energiforsyning i de kommende år, når økonomien forhåbentlig er genoprettet.
Energiindtægter falder med 1000 milliarder dollars
Afmatningen i investeringerne i vedvarende energi og clean-energy risikerer også at undergrave den grønne omstilling til mere robuste og bæredygtige energisystemer.
Vurderingerne i ”World Energy Investment 2020” er baseret på de nyeste tilgængelige investeringsdata og oplysninger fra regeringer og virksomheder fra midten af ​​maj, udviklingen i fremskridt med individuelle projekter, interviews med førende brancherepræsentanter og investorer og de seneste af IEA’s egne analyser.
En kombination af faldende efterspørgsel, lavere priser og stigning i antallet af misligholdte aftaleforhold, betyder, at energiindtægterne til regeringer og industrien forventes at falde med godt 1000 milliarder dollars i 2020. Mistede olieindtægter tegner sig for hovedparten, og de globale forbrugsudgifter på olie vil for første gang blive mindre end det beløb, der bruges på elektricitet.
Virksomheder med vigende afsætning og mere usikre efterspørgselsudsigter reducerer investeringerne, mens projekter også hæmmes af nedlukninger og afbrudte forsyningskæder. På længere sigt vil den større gæld, der oparbejdes under krisen, medføre varige risici for investeringerne.
Dette kan være særlig skadeligt for visse udviklingslande, hvor finansieringsmuligheder og villige investorer kan være mere begrænset. Statsejede virksomheder tegner sig ifølge IEA-rapporten for godt halvdelen af ​​alle energiinvesteringer i udviklingsøkonomier.
Olieudbud reduceres drastisk
De globale investeringer i olie og gas forventes at falde med næsten en tredjedel i 2020. Skifergas og olie var allerede inden krisen under pres, og investorernes tillid og adgang til kapital er nu meget begrænset. Investering i skifer forventes at falde med 50 pct. i 2020.
For oliemarkederne forventes investeringerne at forblive på 2020-niveauer, men det betyder at udbuddet af olie i 2025 vil være reduceret med næsten 9 millioner tønder om dagen, hvilket vil skabe en klar risiko for strammere markeder og prisstigninger, hvis efterspørgslen begynder at bevæge sig tilbage mod niveauet fra før krisen.
Forbruget i elsektoren er på vej til at falde med 10 pct. i 2020 med foruroligende signaler for udviklingen af ​​mere sikre og bæredygtige distributionssystemer. Investeringer i vedvarende energi har været mere modstandsdygtige under krisen end investeringer i fossile brændstoffer, men husholdningers og virksomheders investeringerne i solenergiinstallationer på tagene er stærkt påvirket, og niveauet for nye vind- og solprojekter faldt tilbage til niveauer for tre år siden.
Et forventet fald på 9 pct. i investeringerne i elnet er et stort fald i forhold til 2019, og udgifterne til vigtige investeringer i øget fleksibilietet i elsystemerne er også stoppet, idet investeringerne i naturgasanlæg stagnerer og udgifterne til batterilagring er stagneret.
Ifølge IEA er de investeringstendenser, der tegner sig, klare advarsler for den fremtidige elforsyningssikkerhed.
Investeringerne i energieffektivitet er også nødlidende. Det anslåede niveau for investeringer i effektivitets- og slutanvendelsesapplikationer forventes at falde med 10 -15 pct.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7348″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7446″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7512″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?