Ekspertgruppe har gransket coronahåndteringen: Her er deres 3 vigtigste anbefalinger til fremtidens pandemier

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En ekspertgruppe har gransket coronahåndteringen. I en rapport peger de på tre tiltag, som skal sikre, at vores demokrati og retsstat ikke igen bliver trådt under fode.
Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net 
En “krise-bremse”, et øget fokus på retsstaten i fremtiden i hele Europa og en særlig gruppe af retsstatslige vismænd.
Det er i overskrifter de tre vigtigste anbefalinger fra en ekspertgruppe ved navn “Corona Task Force”, som fagforeningen Djøf, der organiserer næsten 100.000 samfundsvidenskabeligt uddannede, har nedsat.
Ekspertgruppen har til formål at bidrage til den danske samfundsdebat om de problemer ift. menneskerettigheder og demokrati, som coronakrisen og håndteringen af den har resulteret i.
I en ny rapport kommer ekspertgruppen med en kritik af regeringens coronahåndtering, der ifølge dem har ført til bekymrende indgreb i danskernes liv og frihed og fået demokratiet og retsstaten til at slå revner. 
Samtidig peger på en række tiltag, der kan sikre demokratiet og retsstaten bedre i fremtiden.
Gruppen føres an af juraprofessor Kristian Lauta og består derudover af formanden for Den Danske Dommerforening Mikael Sjöberg, juraprofessor Jens Elo Rytter og tidligere Venstre-minister Lykke Friis.
En krise-bremse skal sikre, at krisen ikke varer evigt
Ekspertgruppens formand Kristian Lauta har tidligere kaldt 2020 for “det vel nok vildeste år i danmarkshistorien i forhold til indgreb i menneskerettighederne”.
På den baggrund mener ekspertgruppen, at der skal indføres en såkaldt “krise-bremse”. Denne skal sikre, at krisetilstanden og de vidtgående coronaindgreb ikke fortsætter ind i 2021 og de næste mange år.
– Hvis vi som samfund skal tilbage til en form for hverdag, hvor vi lever med corona frem for at gemme os for den, er det nødvendigt, at vi også vender tilbage til hverdagslovgivningen.
– Derfor er der behov for, at regering og Folketing på et tidspunkt klart markerer afslutningen på krisen og derved på kriseloven. Det er afgørende at have en mekanisme, der sikrer, at krisen afsluttes – selv hvis pandemien ikke gør, skriver ekspertgruppen i rapporten.
Gruppen anbefaler konkret, at der i krisesituationer – også i forbindelse med andre kriser end coronakrisen – indføres en fast forespørgselsdebat i Folketinget hver tredje måned.
Her skal statsministeren eller sundhedsministeren gøre status over den igangværende krise og diverse indgreb og initiativer, ligesom der skal skabes rum for en debat om, hvorvidt det er på tide at erklære krisen for slut. 
Når krisen erklæres for slut, skal hverdagen vende tilbage – også i lovsammenhæng, skriver ekspertgruppen.
Retsstatens lidelser skal afhjælpes med vismænd og et fælles, europæisk fokus
– Coronakrisen har tydeliggjort nogle bekymrende tendenser i retsstatsværdierne blandt de europæiske lande. I flere lande er der i ly af krisen indført love, som sætter menneskeretlige og retsstatslige værdier under pres, skriver ekspertgruppen.
Derfor bør vi komme retsstaten til undsætning med især to tiltag, mener eksperterne.
Det ene af tiltagene, som gruppen lægger op til, er en gruppe af retsstatslige vismænd. 
Disse skal tænkes som en slags pendant til de økonomiske vismænd, vi i forvejen har i Danmark, og skal løbende rådgive regeringen, så retsstatslige principper ikke knægtes, som det er sket under coronakrisen.
– Vi har haft konkrete sager, hvor der blev sået tvivl om princippet om magtens tredeling. Vi har set, at politiske meldinger i stigende grad gives udenom pressen – og dermed udenom de kritiske spørgsmål, pressen bør stille. Og vi har set en polarisering af den offentlige debat, hvor pladsen til at udtrykke tvivl og nuancer er blevet markant mindre. 
– Det er alt sammen tegn på en mindre grad af forståelse for retsstatens principper, skriver ekspertgruppen.
Ekspertgruppens tredje anbefaling er at gøre retsstaten til et hovedtema i fremtidens Europa. 
Det skal forstås sådan, at Danmark sammen med andre europæiske lande skal arbejde på, at retsstatslige værdier bliver “fundamentet for Europas fremtid”, skriver gruppen.
Et sådant arbejde kan f.eks. foregå i regi af Europarådet, lyder det.
– Danmark bør sammen med ligesindede lande i Europa arbejde gennem de europæiske institutioner for at holde fokus på retsstat og menneskerettigheder – også i krisesituationer, mener ekspertgruppen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?