Fiskeriet ramt af grøn symbolpolitik

Politikere og embedsmænd har ikke forstået realiteterne i fiskerierhvervet, siger fiskerne efter indførsel af det nye ’NaturSkånsom’-mærke.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fiskeriet ramt af grøn symbolpolitik

Politikere og embedsmænd har ikke forstået realiteterne i fiskerierhvervet, siger fiskerne efter indførsel af det nye ’NaturSkånsom’-mærke.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Fødevareminister Mogens Jensen (S) har indført et nyt mærke med navnet NaturSkånsom, som fiskerne kan klæbe på deres fangst, hvis fiskene er fanget ”med skånsomme metoder og omtanke for havmiljøet”. Men initiativet er mildt sagt ikke blevet vel modtaget af store dele af dansk fiskeri.
I fiskernes medie, FiskerForum, betegnes initiativet som grøn symbolpolitik, og i en ledende artikel påpeges, at den nye mærke og begrundelsen for det bunder i en ”forældet og underlig romantiseret opfattelse af dansk fiskeri med en nærmest glorificering af specielt garnfiskeriet”.
FiskeriForum påpeger, at ministeren med det nye initiativ sætter skelpæle mellem ”kystfiskeri med skånsomme redskaber” og den store del af dansk fiskeri (80-90 %), som fisker med trawl, og som leverer langt de fleste fisk og i bedste kvalitet.
Ministeren og hans embedsmænd på Slotsholmen i København er øjensynligt ikke klar over, at de større trawl-fiskefartøjer ikke alene fanger, men også rengør, sorterer, pakker og nedkøler fisken allerede ombord og sikrer maksimal kvalitet for forbrugeren. CO2-udslippet pr. kg fisk er på disse kuttere langt lavere end på de mindre kystfiskefartøjer, som lander deres fangst i lokale havne, hvorfra det er problematisk at få transporteret fisken hurtigt videre.
FiskeriForum er i løbende dialog med store dele af fiskerierhvervet, og de synspunkter, der gengives i lederen, er dækkende for fiskeriets generelle opfattelse. Her undrer man sig over favoriseringen af kystfiskeriet, på trods af ”at netop dette fiskeri har det svært kystnært med sæler, der plyndrer garnene, som direkte kuldsejler en i forvejen skrantende økonomi”.
Ca. 80% af dansk fiskeri og trawlfiskeri er i dag MSC-certificeret (Marine Stewardship Council). MSC er et kvalitetsmærke, som bruges til at vurdere, om et fiskeri er veldrevet og bæredygtigt. Det afspejler den mest opdaterede forståelse af internationalt anerkendt forskning og forvaltning inden for fiskeriet, og standarden er udviklet i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøgrupper.
Det tilsidesættes desværre i regeringens nye udspil om det nye fiskerimærke NaturSkånsom, hedder det videre i lederen i FiskerForum.
”Her præciseres det, at mærket kun kan benyttes af fiskefartøjer under 17 meter og samtidig pålægger man fiskerne, at fangstrejserne skal være korte og redskaberne de såkaldte skånsomme redskaber som garn og line, og fiskene, der fanges, skal være fra en bæredygtig bestand. I øvrigt noget, som allerede foregår, og som fremgår af ICES’ årlige anbefalinger (ICES er det Internationale Havforskningsråd, som er basis for EU’s fiskekvoter.)”
”Så regeringens fødevaremærke ’NaturSkånsom’ kan kun betragtes som et politisk indgreb i et fiskeri-erhverv, der ellers siden midten af nullerne og med indførelsen af de individuelle omsættelige kvoter ubetinget har stået for et veldrevet og styrket dansk fiskeri, der i dag har en førerposition i forhold til vores europæiske kolleger.”
Og lederen slutter med et svirp til regeringspartiet:
”Desværre har Socialdemokratiets manglende forståelse for et erhverv i balance og i økonomisk vækst blevet overskygget af socialdemokraters største problem, nemlig misundelse og jalousi, der med ’NaturSkånsom’-fiskerimærket i stedet deler dansk fiskeri i et A- og B-hold. For hvis kystfiskerne må kalde deres fisk for ’NaturSkånsom’, hvad kalder man så trawlfiskernes landede fisk?”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4279″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7090″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7836″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?