Fordobling af økologi vil koste milliarder 

Det vil kræve over 4 milliarder kroner mere til økologi for at nå regeringens mål om at fordoble øko-arealet. Uforståelige ambitioner, mener Bæredygtigt Landbrug. Minister tavs om videnskabelig begrundelse.
Foto: Steen Brogaard

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fordobling af økologi vil koste milliarder 

Det vil kræve over 4 milliarder kroner mere til økologi for at nå regeringens mål om at fordoble øko-arealet. Uforståelige ambitioner, mener Bæredygtigt Landbrug. Minister tavs om videnskabelig begrundelse.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Regeringen og Folketingets venstreorienterede flertal har en ambitiøs målsætning for fremtiden for økologisk landbrug i Danmark. Man vil fordoble det økologisk dyrkede areal, man vil fordoble eksporten af økologiske produkter, og man vil fordoble danskernes forbrug af økologiske fødevarer. Fordoblingen fremgår af forståelsespapiret ’Retfærdig retning for Danmark’ skrevet efter folketingsvalget 2019.
Regeringen har sat embedsværket i Miljø- og Fødevareministeriet i gang med at finde ud af, hvordan denne målsætning kan nås. Indblik.net har søgt aktindsigt i en del af korrespondancen i ministeriet og har derigennem fået indblik i, hvilke omkostningsberegninger man har lavet, og hvilke midler man ellers kunne tænkes at tage i anvendelse for at nå målet.
Embedsmændene når frem til, at det vil koste over 4 milliarder kroner i offentlig støtte at sikre, at det økologiske areal, som i 2018 udgjorde 279.299 ha (ca. 10,5% af det samlede landbrugsareal) skal udvides til 573.599 ha. i 2027. Langt de fleste af pengene skal tages fra EU-støttemidlerne (dermed bliver der færre penge til konventionelt landbrug), men over 800 millioner kr. skal direkte ud af statskassen. Derudover skal man regne med, at der skal bruges mellem 115 og 120 millioner kroner til tilskudsadministration og kontrol.
Embedsmændene foreslår, at ”økologer betales for de samfundsgoder, de udbyder”. Der er ingen fakta på, hvilke samfundsgoder, der er tale om, viser den aktindsigt, Indblik.net har fået. Det vækker bekymring i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug:
”For os er det fuldstændig uforståeligt, at regeringen og det politiske flertal vil bruge meget store beløb på at støtte økologi, hvis positive effekter ikke kan dokumenteres. Det er da fint, at forbrugerne vil købe økologiske produkter, som måske har en god fortælling, og det er helt fint, at mange landmænd vælger at producere de dyrere økologiske produkter. Men at staten vil fremme økologi på bekostning af det konventionelle landbrug, uden at kræve nogen som helst dokumentation for de økologiske produkters positive egenskaber, er helt uhørt,” siger direktør i Bæredygtigt Landbrug Hans Aarestrup.
Embedsmænd og eco-schemes
I et notat (16-6-2019) gør embedsværket opmærksom på, at EU’s landbrugsstøtte generelt er faldende og skriver:
”Det bemærkes desuden, at budgettet for landdistriktsudvikling under CAP’en (den fælles landbrugspolitik) ventes reduceret med over 15% i næste programperiode.  Fastholdes hektarudviklingen på 32.000 ha (nyt økologisk areal) vil det sammen med indsatser til direktiv-implementering indenfor Natura 2000- og vandmiljøfremme-direktivet kræve, at der overføres mere end 20% af midlerne fra den direkte landbrugsstøtte (såkaldte fleksmidler) til disse indsatser. Niveauet for fleksoverførsler kan evtl. reduceres ved at gennemføre visse af disse indsatser som nye såkaldte eco-schemes. Det vil dog ikke ændre på faldet i den direkte landbrugsstøtte.”
Netop begrebet eco-schemes spiller en stor rolle i embedsværkets økologiske udspil. Det er denne kategori finansiering, embedsmændene især fremhæver:
I en intern ”bestilling” af et notat hedder det i et af punkterne, som skal undersøges (07.02.2020):
”Finansieringen af den fremtidige økologiindsats. Mulighederne ift. den kommende CAP og en beskrivelse af, hvad der kan arbejdes for (eco-schemes), og at man frit kan sætte satsen både højere og lavere. Det giver mulighed for at benytte en eksternalitetbaseret sats, hvor økologer bliver betalt for de samfundsgoder, de udbyder. I dag udregnes satsen på basis af regnskabstal. I forlængelse heraf ønskes en beskrivelse af forskellige scenarier for, hvis man hæves støtten, fortsætter det nuværende niveau og hvis man reducerer til et mindre niveau. Alle scenarier ift. hhv. hektar og en procentmålsætning. Endelig skal der være en kort beskrivelse af, at et lovkrav om kun at tillade økologi eller pesticidfri drift i nogle udvalgte drikkevandsområder kan sikre en udvidelse af det økologiske areal og reducere udviklerne til ØA (økologisk areal) fordi der ikke må gives støtte til økologisk drift, hvis der er et lovkrav herom.”
”Målgruppen for notater er regeringen,” står der.
I et embedsmandsnotat af 17.02.2020 står der under overskriften Muligheder for øget tilskud i den nye CAP:
”Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at den mest optimale løsning vil være, at det økologiske arealtilskud ydes som eco-scheme søjle i den nye CAP. Det er først og fremmest baseret på, at de årlige udbetalinger uden tilsagn er langt mere enkel end flerårige tilsagnsordninger.”
Og videre:
”… med den friere adgang til satsfastsættelse under eco-scheme kan man i højere grad fastsætte satserne under hensyn til værdien af de politiske effekter på miljø, klima, natur og dyrevelfærd, som økologisk drift bidrager med jvn. Bl.a. ønske fra Økologisk Landsforening.
Tavs minister
”Det er meget svært for os at vurdere, hvordan tilskuddene fra søjlen eco-schemes i EU-ordningen skal bruges. Men alt tyder på, at pengene kan fordeles efter skøn og uden basis i objektive kriterier.  Det er meget betænkeligt,” siger Bæredygtigt Landbrugs direktør, Hans Aarestrup.
Vi har i forbindelse med denne artikel forsøgt at få fødevareminister Mogens Jensens kommentar, og sendte følgende spørgsmål til ham:  ”På hvilket videnskabeligt grundlag ønsker regeringen at bruge 4 milliarder af skatteborgernes penge til at fremme økologi?”
Svaret fra ministerens pressechef, Bjarke Kamstrup, lød: Det bliver ikke muligt med en kommentar fra ministeren.
Indblik.net har tidligere bedt miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) fremvise de fakta, som beviser, at økologiske fødevarer er sundere og renere end konventionelt producerede fødevarer, og at økologisk landbrug med sin ringe produktivitet faktisk er bedre for klimaet og biodiversiteten. Det var han ikke i stand til.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7649″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8174″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8512″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?