Grøn bankplan bekymrer økonomer

Finanssektoren vil sætte danskernes indlån på over 1.100 mia. kr. i spil i grøn omstilling. Men det kan blive farligt og dyrt, siger privatøkonom.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Grøn bankplan bekymrer økonomer

Finanssektoren vil sætte danskernes indlån på over 1.100 mia. kr. i spil i grøn omstilling. Men det kan blive farligt og dyrt, siger privatøkonom.
Af Carsten Steno
Finansrådet og pensionskasserne er parat til at sætte danskernes opsparing på indlånskonti i spil for at finansiere den grønne omstilling af Danmark.
I et oplæg fra Finanssektorens Klimapartnerskab til regeringen foreslås det, at man undersøger nærmere, hvordan de mere end 1.100 mia. kr., som danskerne har stående i banken, i højere grad kan anvendes til at finansiere grønne investeringer. Finanssektorens ideer vækker dog bekymring hos privatøkonom-eksperter, der peger på, at netop investeringer i grønne projekter er særdeles risikofyldte og illikvide. Samtidig er det dyrt at gøre det gennem bankernes investeringsforeninger, sådan som bankerne forestiller sig det.
”Danskerne har en stor opsparing ud over pensionsopsparingen. Der står 1.100 mia.kr. på indlånskonti, og der er investeret et tilsvarende beløb i danske investeringsfonde. Det koster mange penge at gennemføre den grønne omstilling – og bankerne oplever en stigende interesse hos investorer for at inkludere grønne aktiver i porteføljen – så vi synes, det giver god mening at se på, om danskernes mulighed for at bidrage til den grønne omstilling kan styrkes,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.
Hun peger på, at mange danskere investerer via investeringsfonde.
”De mest almindelige fonde, såkaldte UCITS-fonde, kan i dag primært investere i omsættelige værdipapirer og derfor ikke direkte i f.eks. vindmøller, mens alternative fonde, såkaldte Ayfer, i højere grad kan investere direkte i grønne projekter. For at beskytte investorer mest muligt er bankernes mulighed for at distribuere Ayfer mere begrænset end UCITS. Vi vil gerne være med til at se på, om vi kan gøre rammerne mere fleksible uden at gå på kompromis med investorbeskyttelsen,” tilføjer hun.
Den privatøkonomiske rådgiver Karsten Engmann Jensen fra Pengeministeriet er dog betænkelig ved forslaget.
”Investeringer i den grønne omstilling er illikvid og tidshorisonten ekstrem lang. Dette koncept strider diametralt imod hensigten med at stille penge kontant på en indlånskonto. Det bliver en ren gavebod for bankerne. Private investorer har i forvejen svært ved at gennemskue, hvad banken tager af formuen under forvaltning. Det bliver nærmest umuligt at gennemskue, hvad banken tjener på grønne investeringstyper, som ikke er børsnoteret,” siger Karsten Engmann Jensen.
”Jeg har svært ved at se, hvordan banker skulle forvalte grønne investeringer under hensyn til forbrugerbeskyttelse, når de endnu ikke har ladet stordriftsfordele i klassiske investeringer komme kunderne til gode. Det er i forvejen problematisk, når pensionsselskaber skal opgøre værdien af alternative investeringer korrekt i deres opgørelser over kortsigtede afkast,” tilføjer han.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1671″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6600″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6765″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?