Helle Thorning skal granske Facebooks udelukkelse af Trump

Helle Thorning skal granske Facebooks udelukkelse af Trump
Ruben Sprich/Reuters

Facebooks tilsynsråd har sagt ja til at tage stilling til Facebooks beslutning om at udelukke tidligere præsident Donald Trump fra Facebook og Instagram på ubestemt tid.
Det oplyser rådet, som blandt andre tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er en del af, på sin hjemmeside.
Det er efter anmodning fra Facebook, at rådet, der er præsenteret som uafhængigt, skal kigge nærmere på sagen.
Trump blev udelukket fra Facebook og Instagram 7. januar. Det skete i kølvandet på stormen på Kongressen i USA. Trump er blevet kritiseret for at have opildnet til uro i den forbindelse.
– Tilsynsrådet har tæt fulgt hændelserne i USA og Facebooks svar på dem. Og Tilsynsrådet vil komme med en grundig og uafhængig vurdering af selskabets beslutning.
– En beslutning af tilsynsrådet om denne sag vil være bindende for Facebook og afgøre, om udelukkelsen af Trump fra Facebook og Instagram på ubestemt tid skal omgøres, hedder det i nyheden på rådets hjemmeside.
I toppen af rådet sidder den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt sammen med tre andre medformænd.
Rådet har magten til at omstøde beslutninger, der er truffet af Facebooks moderatorer og ledelse. Herunder også af Facebooks stifter, Mark Zuckerberg. Facebook skal følge de beslutninger, rådet træffer.
Rådet består aktuelt af 20 medlemmer. På sigt skal det vokse til 40 medlemmer.
Sagen bliver i første omgang forelagt fem medlemmer, som gennemgår den. Når de fem er enige om en beslutning, fremlægger de den for resten af medlemmerne. Hvis et flertal i rådet er enige i beslutningen og bevæggrundene bag, er afgørelsen endelig.
Donald Trump får mulighed for at fremlægge en erklæring for rådet, hvor han kan forklare, hvorfor han mener, at afgørelsen bør omgøres.
Facebook vil også få mulighed for at fremlægge sine bevæggrunde bag udelukkelsen. Andre interessenter kan også give deres besyv med.
Rådet vil træffe en afgørelse hurtigst muligt. Ifølge rådets egne regler skal afgørelsen være klar inden for 90 dage.
Når afgørelsen er truffet, har Facebook syv dage til at følge den.
/ritzau/

[adning id="17957"]

Fik du læst?