Intern SMS fra central embedsmand afslører: Sådan planlagde de at “lukke lortet”

Foto: Shutterstock

Regeringen og dens embedsmænd lagde ikke fingre imellem, da de tog beslutningen om at nedlægge minkerhvervet.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk 

Torsdagens afhøringer i Minkkommissionen gjorde det klart, hvor forhastet regeringens ulovlige beslutning om at aflive alle danske mink var.

Bl.a. kom det frem, at flere centrale ministre ikke nåede at læse de papirer om sagen, som deres embedsmænd havde udarbejdet til dem. I disse papirer blev der ellers rejst tvivl om lovgrundlaget for beslutningen om at aflive minkene.

En intern SMS, der torsdag kom frem under kommissionens afhøringer, understreger, hvor travlt regeringen og dens tætteste embedsmænd havde med at få minkene slået ihjel.

Den er bl.a. blevet sendt til Anne-Mette Lyhne, der er afdelingschef i Justitsministeriet. Afsenderen er Pelle Pape, departementsråd i Statsministeriet, og en af statsminister Mette Frederiksens (S) tætteste medarbejdere.

SMS’en handler om mødet den 3. november i koordinationsudvalget, hvor regeringstoppen traf beslutningen om at aflive de danske mink. 

Heri beskriver Pape, som ellers var en af fire medarbejdere i Statsministeriet som havde slettet sine SMS’er fra tiden omkring minkskandalen, hvordan man arbejder på at “lukke lortet” – altså minkerhvervet.

Uddrag fra SMS, sendt den 3. november 2020

– Der skal være en sag med klar fælles indstilling fra myndighederne (ssi, fødevarer, politi og evt øvrige)

 

Absolut frist kl. 19.30

 

Indhold

1) Risikovurdering

2) Tiltag ift at flive mink (herunder indstilling om at sætte det i dvale/lukke lortet)

3) Tiltag ift smittespredning blandt mennesker

4) Politisk håndtering

 

Indblik har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pelle Pape til sagen.

Kommission kulegraver minkskandalen

Minkkommissionen er netop nu i gang med en lang række afhøringer, der skal afdække, hvad der er sket i minkskandalen, hvor regeringen ifølge flere af landets førende juraprofessorer har gjort sig skyldig i hele tre grundlovsbrud

I løbet af foråret næste år forventes kommissionen at afslutte sit arbejde.

Kommissionen skal foretage retlige vurderinger af, om embedsmænd har gjort noget ulovligt, men en evt. rigsretssag mod f.eks. statsminister Mette Frederiksen er en politisk beslutning.

Kommissionens medlemmer består af landsdommer Michael Kistrup (formand), professor Helle Krunke og advokat Ole Spiermann.

Ifølge kommissionens vidneliste skal Mette Frederiksen afhøres den 9. december.

Indkaldte vidner i kommissionen er hverken underlagt sandhedspligt eller vidnepligt.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?