Justitsministeren: Statens advokat skal være saglig, ikke partisk

Der er nu ikke længere tvivl om, at Kammeradvokaten skal følge forvaltningsrettens regler om saglighed, lighed og proportionalitet, når han optræder som advokat for stat, kommune eller anden offentlig myndighed.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Justitsministeren: Statens advokat skal være saglig, ikke partisk

Folketingets Retsudvalg har ønsket klarhed over Kammeradvokatens opgave som advokat for det offentlige.

Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net

Der er nu ikke længere tvivl om, at Kammeradvokaten skal følge forvaltningsrettens regler om saglighed, lighed og proportionalitet, når han optræder som advokat for stat, kommune eller anden offentlig myndighed. Det fastslår Justitsminister Nick Hækkerup i et svar til Folketingets Retsudvalg.

”Der har tidligere været nogen uklarhed omkring spørgsmålet, hvorvidt forvaltningsretlige regler finder anvendelse under retssagen,” siger professor, dr.jur. Frederik Waage, SDU, til Indblik.net.

”F.eks. har man tidligere set eksempler på anbringender fra Kammeradvokaten, hvor det har syntes forudsat, at forvaltningsretten ikke gjaldt, når man var inden for retsplejelovens område.”

Men der er tilsyneladende sket en ændring i Kammeradvokatens opfattelse af sin rolle.

”I den juridiske litteratur har Kammeradvokaten imidlertid nu tilsluttet sig, at de forvaltningsretlige regler også gælder, når det offentlige er part i en retssag,” tilføjer Frederik Waage.

Spørgsmålet til justitsministeren kan ses som en opfølgning af den høring om Kammeradvokatens rolle, som fandt sted på Christiansborg den 28. januar, og som havde retsudvalgets formand, Preben Bang Henriksen (V), som vært. Høringen var arrangeret af Syddansk Universitet og tænketanken Justitia, og havde Indblik.net som sponsor.

I henvendelsen til justitsministeren spørger Retsudvalget, ”om det med fordel kunne indskrives i retsplejeloven, at de forvaltningsretlige principper også gælder for procesførelsen, således at det tydeligt fremgår, at den, der udfører opgaver for en myndighed, på samme måde som myndigheden skal iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder principperne om saglighed. lighed og proportionalitet”.

Det ser ministeren ingen grund til og svarer:

”Det er således allerede gældende ret, at en forvaltningsmyndighed skal overholde forvaltningsretlige principper, når myndigheden optræder som part i en civil retssag. Desuden skal en advokat, som repræsenterer myndigheden under sagen, udvide en adfærd, der stemmer med god advokat

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4839″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1780″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4966″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?