Kun én forsvarsordfører har læst afgørende notat

Det lykkedes kun Indblik.net at opstøve en enkelt forsvarsordfører, som har læst Kammeradvokatens notat om statens kompensationsmodel til støjramte naboer til Flyvestation Skrydstrup.
Foto: Steen Brogaard

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kun en forsvarsordfører har læst centralt notat

Det lykkedes kun Indblik.net at opstøve en enkelt forsvarsordfører, som har læst Kammeradvokatens notat om statens kompensationsmodel til støjramte naboer til Flyvestation Skrydstrup. Noget tyder imidlertid på, at den juridiske afvisning af statens erstatningsansvar ikke er helt så entydig, som ministeren og embedsværket giver udtryk for. 
Frustrerede naboer til Flyvestation Skrydstrup kan stadig ikke få svar på, hvad der står i det notat, der har fået staten til at frasige sig ethvert erstatningsansvar over for de boligejere, der oplever værditab på deres boliger i forbindelse med støjgener fra Danmarks nye kampfly.
Heller ikke blandt de politiske partier, der i stedet for værditabserstatning besluttede sig for en kompensationsmodel, har særlig mange forsvarsordførere gjort sig den ulejlighed at gennemlæse Kammeradvokatens notat. Det gav forsvarsminister Trine Bramsen dem ellers mulighed for på et samråd i Forsvarsudvalget den 30. januar, hvor hun med henvisning til de naboretlige regler slog fast, at staten ikke er juridisk forpligtet til at udbetale værditabserstatning.
Indblik.net har over flere dage forsøgt at få forligskredsens forsvarsordførere til at svare på, om de har læst notatet, og hvordan de i givet fald tolker Kammeradvokatens konklusioner. Ud af de i alt seks forsvarsordførere har kun tre svaret på Indblik.nets henvendelser. En af dem er Socialdemokratiets Bjarne Laustsen, som fortæller, at han ikke har læst notatet:
”Nej, det har jeg ikke. Men jeg har været med hele vejen, og ligesom jeg havde tillid til den foregående regering med Claus Hjort, har jeg også tillid til den her regering. Det er nøjagtig det samme grundlag, de er kommet frem til. Der er ikke ændret et komma i det, som den borgerlige regering lagde frem, og hvor man sagde, at der ikke var mulighed for en generel erstatningsforpligtelse,” siger han.
Vil være gode venner med naboerne
Bjarne Laustsen fortæller til Indblik.net, at han mener, at kompensationsmodellen er et udtryk for politisk velvilje, og at forligskredsen ønsker et godt naboskab med de berørte boligejere:
”Vi har hele vejen igennem sagt, at vi vil være gode venner med vores naboer. Derfor tilbyder vi en kompensationsmodel. Man kunne have valgt bare at gå i gang, fordi man ikke mener, man er erstatningspligtig. Så kunne dem, der har et udestående – ligesom med vindmøller, motorveje og alt muligt andet – lægge sag an imod staten. Det kan stadig ske, det har det her ikke ændret på.”
Bjarne Laustsen ser ingen grund til at revidere aftalen og derfor heller ingen grund til at besøge Forsvarsministeriet for at læse Kammeradvokatens notat.
”Medmindre der kommer noget nyt frem, har jeg ikke behov for at læse det notat, som bygger på, at to forskellige regeringer, to forskellige ministre og hele systemet siger, at der ikke er en generel erstatningspligt. Der kan opstå erstatningspligt, hvis der er noget, man har overset,” siger han.
DF: Intet til hinder for erstatningsordning
Tonen får en anden lyd, når man spørger Bent Bøgsted, som er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Han har som den eneste af de ordførere, Indblik.net har talt med, læst notatet.
”Min opfattelse er, at der ikke er noget i Kammeradvokatens brev, der siger, at man ikke kan give erstatning for værditab på boligerne. Det er et spørgsmål om, hvorvidt regeringen har lyst til at forfølge den mulighed, der er for at give værditabserstatning. Det er ikke min opfattelse, at regeringen har lyst til det.”
Bent Bøgsted erklærer sig dermed enig med Venstres Hans Christian Schmidt, som er gået imod sit partis linje i spørgsmålet om naboernes rettigheder og hidtil har været ret alene med budskabet om, at Kammeradvokatens notat måske ikke er så entydigt igen.
”Jeg kan kun give ham ret i det, han har sagt. Som jeg tolker det, er der ikke noget, der hindrer, at man kunne give værditabserstatning, hvis det var det, man ville,” siger Bent Bøgsted, der dog tager sig det forbehold, at han har læst notatet med en lægmands øjne.
”Jeg er ikke jurist, og jeg har ikke haft en jurist til at se det igennem. Derfor skal man lige passe på, hvor meget man hænger sig op på det. Én ting er, hvad man ser. Noget andet er, når juraen kommer ind i det, og man går ned i alle paragraffer, petitesser og kommaer,” siger han.
Selv så Bent Bøgsted gerne, at flere boliger blev indlemmet i den røde zone, og at der skulle være en større grad af gradueret overgang mellem zonerne end i den nuværende model. Han er heller ikke afvisende overfor at genbesøge forhandlingerne og finde en anden løsning, hvis der er opbakning til det hos de øvrige partier.
”I Dansk Folkeparti er vi ikke uvillige til at se på, hvilke muligheder der er. Vi holder alle muligheder åbne, men det kræver jo lige, at hele forligskredsen kan være enige om det.”
Klagemuligheder hemmeligholdes
Også hos Konservative er der kritik af hemmelighedskræmmeriet omkring notatet. På samrådet i januar var partiets ordfører, Niels Flemming Hansen, en af de tilstedeværende politikere, der bad om at få notatet sendt rundt. Det blev afvist af ministeren, der henviste til, at der er redegjort for det juridiske belæg i lovforarbejderne. Hun gav dog mulighed for, at forsvarsordførerne kunne læse det ved at besøge ministeriet.
Niels Flemming Hansen har ikke selv læst notatet endnu, men ved godt, hvad der står i det, fortæller han.
”Jeg har ikke læst det endnu, men det skyldes i høj grad coronavirus og ikke så meget andet. Men jeg har en idé om, hvad der står i det, og har dermed også en idé om, hvorfor de ikke vil sende det ud. Det skyldes primært, at de klagemuligheder, som ligger i sagen, er beskrevet i det notat. Så når jeg går ind og efterspørger notatet, er det ikke så meget på grund af min egen manglende viden. Det er i meget højere grad et spørgsmål om, at man får indsigt i, hvad det er der foregår her.”
Det er noget gennemsigtighed, der mangler?
”Ja, lige præcis. For vi ved jo godt nogenlunde, hvad der står i det notat. Det er så absolut ikke klart og entydigt. Det vidste Hans Christian (Schmidt, red.) også, inden han gik derover, er jeg ret sikker på. Men det, det handler om, er at få det frem.”
Indholdet af notatet har forsvarsordførerne fået kendskab til undervejs i processen, fortæller Niels Flemming Hansen.
”Det er kommet frem tidligere i nogle af de aktindsigter, der har været. Men det er et spørgsmål om, at vi ønsker, at befolkningen skal vide det. Og det er ikke sikkert, at regeringen nødvendigvis ønsker det,” konkluderer han.
Det er trods gentagne forsøg ikke lykkedes Indblik.net at komme i kontakt med Henrik Dahl (LA), Karsten Lauritzen (V) og Martin Lidegaard (R), der repræsenterer de resterende forligspartier bag aftalen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3996″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4839″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6513″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?