Mediefolk landet over skovler penge ind på ikkekommercielle radiostationer

Det er langtfra kun Loud-medejerne i Svendborg, der har fået øje på finten med de ikkekommercielle radio- og tv-stationer. Faktisk tegner der sig et mønster blandt landets radioprofessionelle, viser en gennemgang Indblik.net og Journalista.dk har foretaget.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mediefolk landet over skovler penge ind på ikkekommercielle radiostationer

Det er langtfra kun Loud-medejerne i Svendborg, der har fået øje på finten med de ikkekommercielle radio- og tv-stationer. Faktisk tegner der sig et mønster blandt landets radioprofessionelle, viser en gennemgang Indblik.net og Journalista.dk har foretaget.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Yd en lav indsats, men høst et stort udbytte.
Sådan kan sagen om de ikkekommercielle lokalradioer opsummeres, for det efter alt at dømme forbundet med overkommelige faste udgifter at drive en tilskudsberettiget lokalradiostation, når man først har gennemskuet reglerne på området. Det er der ganske mange radiofolk landet over, der har, viser en gennemgang foretaget af Indblik.net i samarbejde med Journalista.dk.
Som vi løbende har afdækket, har Radio Loud-medejerne hos den svendborgensiske radiostation Radio Diablo skabt sig en anseelig sideindtægt gennem netop ikkekommerciel radio- og tv-drift. Ved at stifte en række statsstøttede lokalradioer, der sender nyhedsindhold identisk med Diablos samt ved at kopiere lydsiden af tv-programmer fra deres egen ikkekommercielle tv-station, Sydfyn TV, henter radiofolkene årlige tilskud, der sammenlagt overstiger en million kroner.
Hvorvidt regler eller bekendtgørelser er blevet brudt, står fortsat hen i det uvisse – det er blandt andet det, som Radio- og tv-nævnet for nylig bebudede, at man vil se nærmere på.  Sikkert er det imidlertid, at det er lettjente penge for de professionelle radioejere at stifte de lokale stationer, som i hvert fald i de sydfynske tilfælde ikke har mange amatører tilknyttet.
Driftige østjyske radiofolk
Måske netop derfor er mediefolkene i og omkring Radio Diablo langt fra de eneste professionelle, der har luret, at en ikkekommerciel radiostation uden udgifter til studier er lig med lettjente penge. Faktisk er der tale om en indretning, der har vundet stor udbredelse, og som en stribe professionelle radiofolk over hele landet i varierende grad gør brug af.
Således kan Indblik.net og Journalista.dk afsløre, at det samme finder sted i personkredsen omkring randrusianske ABC-Gruppen, der er medejer af taleradioen Radio4, som i oktober erstattede Radio 24Syv på FM-båndet. Blandt flere af ABC-Gruppens stationer finder man ledende skikkelser, som bijobber ved at stå i spidsen for en eller flere ikkekommercielle lokalradioer. Der er tale om lokalradioerne Viborg Nærradio, Skive Lokalradio og Mariagerfjord Lokalradio, ligesom de ikkekommercielle tv-stationer TV Midtjylland og TV Kronjylland begge har en ABC-medarbejder for bordenden til bestyrelsesmøderne.
Mest aktiv er Poul Foged, som til daglig er programchef på Radio Alfa, idet han ved siden af sit faste job finder tid til at stå i spidsen for både Viborg Nærradio og TV Midtjylland, samtidig med at han bestrider en bestyrelsespost i TV Kronjylland.
Tidligere har Journalista.dk kunnet fortælle, hvordan folkene bag de kommercielle radiostationer Radio Globus og Radio Victoria, brødrene Ole og Søren Klinkby Hansen, driver fire studieløse lokalradioer i Syd- og Sønderjylland. En enkelt af disse lokalradioer har de to brødre og Loud-medejere placeret hos et familiemedlem, der driver en jordbærplantage på adressen.
Det bliver i familien
I et tredje jysk tilfælde udgør de samme tre personer fra Midtjylland hele ni forskellige lokalradiobestyrelser, der tilsammen modtager i underkanten af 1,2 millioner kroner årligt. Bestyrelserne består af ægteparret Henrik og Elsa Faurhøj samt Finn Hermansen, og alle lokalradioer er registreret på ægteparrets privatadresse.
Der er dog ikke tale om et rent jysk-fynsk fænomen. Også på Sjælland har man opdaget lokalradiofidusen, og ligesom i de øvrige landsdele, bliver det så at sige i familien. Det er på Nordsjælland lykkedes Indblik.net at finde frem til, hvad man kunne kalde et mindre familiedynasti, som driver en lille håndfuld nordsjællandske lokalradioer, der hver modtager 132.956,78 kroner i årligt tilskud fra staten. I alt bliver det her til lidt over en halv million kroner på årsbasis.
Udover at få personer med nære relationer til hinanden altså kan sidde med kontrollen over ganske mange ikkekommercielle radiostationer, illustrerer en gennemgang af ovenstående persongalleri også, at det tilsyneladende er forbundet med få eller ingen konsekvenser at forbryde sig mod kravene i sin sendetilladelse. Man risikerer højst at få inddraget sin sendetilladelse, men selv da er man på ingen måde sat ud af spillet.
Henrik Faurhøj har således to gange fået inddraget sendetilladelser for stationer hjemmehørende på henholdsvis Samsø og i Odder. Det skyldes for stationen på Samsø, at bestyrelsen ikke havde den påkrævede geografiske tilknytning til lokalområdet, mens stationen i Odder ikke rettidigt kom i gang med udsendelserne. De to inddragelser har dog ingenlunde mindsket radioiveren i det private hjem i Hinnerup, som de øvrige ni stationer ufortrødent sender videre fra.
Rohde: Reglerne skal laves om
På baggrund af Indblik.net og Journalista.dk’s dækning, stillede Jens Rohde i slutningen af april i alt 16 spørgsmål om sagen til kulturminister Joy Mogensen (S). De spørgsmål førte siden til, at Radio- og tv-nævnet indledte et tilsyn med de ikkekommercielle lokalradioforeninger på Sydfyn.
Hvis det viser sig, at folkene i Radio Diablo – men også i resten af landet, hvor denne praksis er udbredt – har fulgt reglerne, er loven så hensigtsmæssig?
”Nej, det er den på ingen måde. Hvis den ikkekommercielle del, græsrodsradioen, alligevel bare er en legeplads og finansieringskilde til kommercielle radiostationer, er der ingen grund til at have dem. Så vil jeg hellere bruge pengene på noget andet,” svarede Jens Rohde, da Indblik.net spurgte ind til hans interesse for sagen.
Jens Rohde bedyrede samtidig, at det i forbindelse med de kommende medieforhandlinger bliver et krav fra De Radikale, at reglerne for tilskud til ikkekommerciel radio- og tv-drift laves om.
”Jeg er simpelthen så træt af, at vi har ventet et år på at få de her medieforhandlinger i gang, men der er i hvert fald kommet så meget for en dag, at jeg kan garantere, at det får drastiske konsekvenser, hvis vi skal være med i en aftale. Det gør det både for Radio- og tv-nævnet, for måden, vi uddeler støtte, og for, hvem der kan få del i støtten.”
Indblik.net har ad flere omgange spurgt Slots- og Kulturstyrelsen, hvorvidt ovenstående praksis er i overensstemmelse med loven, og om det i givet fald er i lovens ånd, at professionelle radioaktører har store faste sideindtægter ved at drive ikkekommerciel radio. 36 dage efter vores indledende henvendelse har vi imidlertid ikke fået svar på vores spørgsmål. Det skyldes ifølge styrelsen selv travlhed affødt af coronakrisen.
Samtidig har Journalista.dk rettet henvendelse til de omtalte radiofolk. Hverken ægteparret Faurhøj eller de ABC-ansatte er dog vendt tilbage på henvendelserne.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7008″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7527″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7696″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?