Messerschmidt: Uhørt arrogance hersker i DR

Dansk Folkepartis fungerende medieordfører Morten Messerschmidt kalder DR’s håndtering af sagen om journalist Jakob Andresen et eksempel på en ”arrogant og absolutistisk selvforståelse” i Danmarks Radio.

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen. Læs mere her.

Dansk Folkepartis fungerende medieordfører Morten Messerschmidt kalder DR’s håndtering af sagen om journalist Jakob Andresen et eksempel på en ”arrogant og absolutistisk selvforståelse” i Danmarks Radio.

Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net

Hos DR Nyheder er diskussionen om journalist Jakob Andresen efter alt at dømme et afsluttet kapitel. Nyhedsjournalisten har ikke entydigt brudt koncernens etiske regler for habilitet, og dermed er der heller ikke grundlag for at foretage sig andet og mere end en samtale med nyhedsjournalisten, lød beskeden fra redaktionschefen, da Indblik.net forleden spurgte ind til sagen.

Flere iagttagere har ellers kritiseret Jakob Andresen for at være inhabil i sin research af Borgerretsfondens støtte til Radio24Syvs planlagte retssag mod staten, fordi han undlod at fortælle en central kilde om sit forhold til Radio Louds kommunikationschef.

Kritikerne får nu opbakning fra Dansk Folkepartis fungerende medieordfører, Morten Messerschmidt, der har fulgt sagen fra sidelinjen. Jakob Andresen burde have givet historien videre til en kollega, mener han.

”Jeg synes, det er vigtigt, at man som journalist forsøger at holde sig habil. Hvis man overhovedet kan mistænkes for at have en privat interesse ved for eksempel at være samboende kæreste eller gift med en person, som har en interesse i den sag, man arbejder med, og dens udfald, synes jeg, at man – især i en institution som Danmarks Radio, der vælter sig i journalister – skal give sagen videre til en kollega,” siger han.

Andresen havde ”åbenlys interesse i sagen”

Jakob Andresens månedlange researcharbejde blev aldrig givet videre, men førte senere til en brugerklage, da det på Twitter kom frem, at han over for Borgerretsfondens formand, Hanne Marie Motzfeldt, havde nægtet at have personlige interesser i sagen. Klagen blev efter 17 dages behandlingstid – tre dage længere end DR’s egen frist – afvist af DR Nyheders ledende redaktionschef Mads Vesterby Damm, der har beklaget den lange svartid.
Morten Messerschmidt stiller sig uforstående over for, at DR ikke satte en anden journalist på sagen.

”Det virker bizart, at man som samboende med en, der helt åbenlyst havde en interesse i at få bremset Borgerretsfondens sag, på den måde kan agere med al den magt og vælde, som Danmarks Radio jo har, når man som journalist turer frem i stedet for at give det videre til en kollega – eller i hvert fald orientere sin overordnede om, at der kan være en interessekonflikt her.”

Indblik.net stillede på baggrund af afvisningen af brugerklagen Jakob Andresens chef, Mads Vesterby Damm, en række spørgsmål, som han dog kun besvarede i generelle vendinger. Derfor ved ingen andre end han og Jakob Andresen, hvordan man på redaktionen er nået frem til, at der ingen interessekonflikt var, og at ingen ”entydige” regelbrud har fundet sted.

Jakob Andresen nægter over for Hanne Marie Motzfeldt at have nogen personlig interesse i sagen. Hvad siger du til det?

”Så må det være et ret distanceret forhold, han har til sin kæreste, for der er ingen tvivl om, at Radio Loud fik den her sendetilladelse og statstilskuddet på nogle mildest talt tvivlsomme vilkår. Hele den måde, Radio- og tv-nævnet arbejdede med sagen på, og betingelserne for udbuddet kom til verden på, lugter jo langt væk af justitsmord i den forstand, at afgørelsen var truffet, før man åbnede buddene. At Jakob Andresen ikke skulle have en åbenlys interesse på vegne af sin kæreste i, at der ikke blev gravet mere i den sag, det forekommer altså tvivlsomt,” konkluderer Morten Messerschmidt.

DR udviser ”uhørt arrogance og nedladenhed”

Morten Messerschmidt giver heller ikke meget for, at Mads Vesterby Damms tillægger det vægt, at Jakob Andresens researcharbejde aldrig udmøntede sig i artikler eller indslag til DR’s platforme.

Betyder det noget, at redaktionschefen argumenterer, at det ikke har været en prioriteret historie på DR Nyheder?

”Nej, for det er sådan set ikke, hvad DR skriver. Det er mere den betydning, det har for Borgerretsfonden, at den her sag kører. Når en journalist fra Danmarks Radio begynder at spørge til noget, er det klart, at der vil sidde nogen i den anden ende, som vil tænke ’okay, skal vi lige trække følehornene til os her’. Det er det, der er problemet. Det er sådan set ikke det journalistiske. Det er den magt, Jakob Andresen har til at optræde på vegne af Danmarks Radio over for Borgerretsfonden, som er udfordringen.”

Morten Messerschmidt er i det hele taget meget lidt imponeret af DR-chefernes manglende villighed til at stille op og forsvare sig, når de modtager kritik. I en verserende sag om P1-værtens Mads Aagaard Danielsens systematiske chikane af branchekolleger og partnere kunne ikke engang DR’s egne radio- og tv-værter få cheferne i tale, og for nylig oplevede Messerschmidt selv at få slukket sin mikrofon under en livedebat i radioen.
Der tegner sig et billede af, at man ikke tager sig selv alvorligt på DR, mener han.

”Der er en dunst af magtfuldkommenhed, som udgår fra Danmarks Radio, hvad end kritik kommer udefra eller indefra. Det er selvfølgelig et demokratisk problem. Danmarks Radio er den vigtigste mediespiller overhovedet i Danmark, fordi de har tre milliarder statskroner hvert eneste år på finansloven. At man så optræder med den her uhørte arrogance og nedladenhed over for enhver form for kritik, det er simpelthen usmageligt.”

Så den her sag skriver sig ind i en større problematik?

”Ja, det vil jeg i høj grad sige. Det her er endnu et eksempel på den arrogante og absolutistiske selvforståelse, der præger Danmarks Radio.”

[adning id="17957"]

Fik du læst?