Naturgas er Afrikas redning.

Af Jørgen Keinicke, Rødovre

Naturgas kan redde mange afrikanere fra at dø en for tidlig død og standse den stadigt stigende flygtningestrøm fra Afrika.

Det modarbejdes af Danmark. Er det vindindustrien, som puster regeringen i nakken?

World Economic Forum udsendte sidste år et informationsmateriale, som med det Internationale Energi Agentur som kilde fortalte, at Afrika hurtigst muligt burde udnytte sine gasreserver. Og det er der virkelig behov for.

En artikel i det udenrigspolitiske tidsskrift FP kan man læse, at 3,8 millioner afrikanere årligt dør alt for tidligt på grund af luftforurening. Det er fordi kul, træ, trækul og gødning bruges ved madlavning. Det kunne undgås, hvis de store naturgasfelter syd for Sahara blev udviklet.

Naturgas ville også kunne få sat gang i udviklingen af Afrika ved at bruge naturgas i kraftværker til fremstilling af elektricitet. Naturgas kunne også bruges i industrien til fremstilling af stål, cement og kunstgødning. Ligesom naturgas kunne bruges til flaskegas.

Det prøver Danmark aktivt at forhindre. Sammen med de øvrige nordiske og baltiske lande har Danmark presset Verdensbanken til ikke at yde lån til fossile projekter. Danmarks ageren bliver i artiklen beskrevet som grøn kolonialisme.

Afrika betaler for Danmarks egoisme og grønne missionspolitik. Sammen med 20 andre lande heriblandt USA og Storbritanien har Danmark forpligtet sig til ikke at yde offentlig finansiering til udvikling af fossile aktiviteter i udlandet.

Naturgas er det reneste fossile brændstof, som udleder langt mindre CO2 end kul, olie og den biobrændsel, som Danmark i stor udstrækning anvender i kraft/varmeværker.

EU har givet naturgas det grønne stempel og erklæret naturgas for en bæredygtig investering. Derfor er det fuldstændig uforståeligt at Danmark vil forhindre Afrika i at udnytte sine naturgasreserver.

Danmark er medansvarlig for altfor mange afrikaneres tidlige død og store flygtningestrømme fra Afrika.https://www.weforum.org/agenda/2022/06/gas-energy-africa-iea/

https://foreignpolicy.com/2021/11/03/cop26-climate-colonialism-africa-norway-world-bank-oil-gas/

https://jyllands-posten.dk/international/ECE13433416/20-lande-dropper-finansiering-af-sort-energi-i-udlandet/

https://www.mm.dk/artikel/med-eus-nye-groenne-stempel-kan-selv-fossil-gas-kaldes-en-baeredygtig-investering

[adning id="17957"]

Fik du læst?