Nu sætter Justitsministeriet tal på: “Testindsatsen koster mellem 50 og 100 millioner om dagen”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Efter længere tids spekulation sætter Justitsministeriet nu overfor Indblik tal på, hvor meget den massive testindsats koster danskerne.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net 

Hver dag bliver mange hundredetusinder danskere testet for coronavirus. 

Det tal forventes at stige yderligere med coronapassets ankomst. Er man ikke vaccineret mod coronavirus eller tidligere smittet, er en maksimalt 72 timer gammel negativ coronatest nemlig ens eneste adgangsbillet til f.eks. frisører og på sigt også restauranter, rejser og meget andet.

På den baggrund har den socialdemokratiske regering for nyligt meldt ud, at de vil skrue testkapaciteten op til hele 700.000 daglige coronatest.

Og hvem samler så regningen op for den massive testindsats? Jo, det gør de danske skatteydere.

Derfor har der også været spekuleret heftigt i udgifterne til testindsatsen. Tidligere har flere økonomer vurderet prisen for regeringens teststrategi til hele 100 milliarder.

Dette tal blev affejet af finansminister Nicolai Wammen uden at han dog kom med et i hans øjne mere dækkende tal.

Så dyr bliver testindsatsen

I længere tid har Indblik været i kontakt med flere styrelser og ministerier for at finde ud af, hvad testindsatsen vil koste danskerne.

Nu er der – efter en del ventetid – kommet svar.

Det er Justitsministeriet anført af justitsminister Nick Hækkerup, der har ansvaret for teststrategien, og derfor er det også herfra, svaret kommer.

Overfor Indblik oplyser ministeriets pressetjeneste, at der ikke er lavet egentlige budgetter for testindsatsen.

I stedet kan Justitsministeriet kun give et skøn over udgifterne. Kombineret med en lang række variable faktorer såsom prisudvikling, udvikling af nye testteknologier samt hvor mange der lader sig teste, betyder det, at skønnet er forbundet med “en betydelig usikkerhed”.

– Opskaleringen til muligheden for 700.000 daglige test er fortsat i udbud, og derfor kendes en række elementer, herunder priserne, endnu ikke. Med ovenstående forbehold kan opstilles et regneeksempel med udgangspunkt i den nuværende testkapacitet på ca. 500.000 test om dagen ved de faste teststeder.

– Hvis en test i gennemsnit koster mellem 100 til 200 kroner, kan det groft skønnes, at testindsatsen koster mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen, hvis den samlede testkapacitet udnyttes fuldt ud, skriver Justitsministeriet i et skriftligt svar til Indblik.

Ministeriet tilføjer, at der oveni dette kommer lokalt forankrede test, der foretages på skolerne.

– Det bemærkes, at de private testleverandører som udgangspunkt betales pr. udførte test. Det betyder, at hvis der udføres ca. 100.000 private antigentest, og der er en kapacitet på ca. 200.000, vil staten kun betale for de 100.000 test.

Justitsministeriet: Udgifter til test skal ses i forhold til udgifter ved nedlukning

Overfor Indblik bemærker Justitsministeriet, at selvom udgifterne til den massive testindsats er store, skal de ses i forhold til de udgifter, der ville være ved en fortsat nedlukning af samfundet.

– Det bør understreges, som eksperter også peger på, at en styrket testindsats er et afgørende redskab i genåbningen af Danmark. Udgifter til test skal derfor ses i forhold til de betydelige omkostninger, der er forbundet med en fortsat delvis nedlukning af samfundet, skriver ministeriet.

– Uden testindsatsen ville vi løbe en større risiko for at måtte lukke ned igen, fordi vi ikke vil have det samme overblik over smitteudviklingen. Og det kunne blive rigtig dyrt. Der vil naturligvis ske løbende justeringer af testindsatsen, som vil påvirke omkostningerne, lyder det afsluttende i det skriftlige svar fra Justitsministeriet.


Se det fulde svar fra Justitsministeriet til Indblik her

Den 26. marts skrev Indblik pr. mail efter telefonisk aftale til Justitsministeriet for at få svar på følgende spørgsmål.

1) Hvad bliver udgifterne – gerne fx på daglig eller ugentlig basis – ved at forfølge teststrategien og udvide kapaciteten til 700.000 daglige test?

2) Hvad er udgifterne pr. test?

Efter flere telefoniske og skriftlige rykkere kom der svar fra Justitsministeriet den 7. april.

Her er det fulde svar fra Justitsministeriet:

Justitsministeriet kan oplyse, at de samlede omkostninger til testindsatsen afhænger af en lang rækker faktorer; herunder udviklingen i prisen på test, udviklingen af nye testteknologier, hvor lang tid der testes samt hvor mange, der lader sig teste.

Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange der følger regeringens opfordringer om at lade sig teste, ligesom det er forbundet med stor usikkerhed at skønne over, hvor mange, der for eksempel har behov for en test i forbindelse med et besøg hos frisøren eller lignende. Skøn over testomkostningerne vil således være forbundet med betydelig usikkerhed.

Opskaleringen til muligheden for 700.000 daglige test er fortsat i udbud, og derfor kendes en række elementer, herunder priserne, endnu ikke. Med ovenstående forbehold kan opstilles et regneeksempel med udgangspunkt i den nuværende testkapacitet på ca. 500.000 test om dagen ved de faste teststeder. Hvis en test i gennemsnit koster mellem 100-200 kr., kan det groft skønnes, at testindsatsen koster mellem 50-100 mio. kr. om dagen, hvis den samlede testkapacitet udnyttes fuldt ud. Dertil kommer de lokalt forankrede test, der foretages på skolerne. Det bemærkes, at de private testleverandører som udgangspunkt betales pr. udførte test. Det betyder, at hvis der udføres ca. 100.000 private antigentest, og der er en kapacitet på ca. 200.000, vil staten kun betale for de 100.000 test.

Det bør understreges, som eksperter også peger på, at en styrket testindsats er et afgørende redskab i genåbningen af Danmark. Udgifter til test skal derfor ses i forhold til de betydelige omkostninger, der er forbundet med en fortsat delvis nedlukning af samfundet. Uden testindsatsen ville vi løbe en større risiko for at måtte lukke ned igen, fordi vi ikke vil have det samme overblik over smitteudviklingen. Og det kunne blive rigtig dyrt. Der vil naturligvis ske løbende justeringer af testindsatsen, som vil påvirke omkostningerne.

[adning id="17957"]

Fik du læst?