Økonomiske vismænd: Pas på med indgreb i markedet

Lovgivning, der lægger loft over huslejen. Særlige skatter på energiselskabers profit. Midlertidige afgiftsændringer. De økonomiske vismænd advarer mod kortsigtede løsninger i deres seneste rapport.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

De seneste måneder har regeringen foreslået adskillige indgreb i markedet for at dæmme op for inflationen. Indgrebene har både været rettet mod energiselskabers profit og mod udlejeres mulighed for at hæve huslejen i takt med inflationen. De økonomiske vismænd er ikke kendt for at blande sig i politik, men løfter ikke desto mindre en forsigtig advarende pegefinger. Indgrebene i markedet har negative konsekvenser på længere sigt.

I forhold til loftet over huslejestigninger advarer vismændene om, at det svarer til en indirekte skat, der ”betales af de fremtidige pensionister, mens lejerne får den indirekte støtte i dag”. Og vismændene mener, at indgrebet kan ”skabe usikkerhed om den fremtidige regulering og potentielt påvirke forventningerne til fremtidige afkast. Det kan mindske tilskyndelsen til at investere i markedet.”

I forhold til indgrebet i energiselskabernes profit advarer vismændene om, at ”fremadskuende aktører må formodes at indregne en vis sandsynlighed for, at sådanne fremtidige ekstraordinære skatter gentages, og sandsynligheden kan tænkes at stige, jo mere man historisk ser, at de har været i anvendelse.” Det betyder, at energiselskaberne vil være nødt til at indregne den slags risiko i deres forventninger. ”En sådan forventning kan påvirke incitamentet til at investere i de pågældende lande eller brancher negativt, hvis den rene profit alternativt kan indtjenes ved at investere i et andet land eller branche, hvor man ikke forventer tilsvarende typer fremtidig beskatning”.

Til gengæld er vismændene betydeligt mere positive, når det gælder Folketingets midlertidige nedsættelse af elafgiften. ”Det er et tiltag, som er fornuftig af strukturelle grunde,” skriver vismændene – men tilføjer: ”En midlertidig nedsættelse er dog ikke hensigtsmæssig, da gavnlige virkninger i form af øget tilskyndelse til at omlægge til el-baserede energikilder må ventes at blive svækket.” Økonomerne opfordrer til, at politikerne tænker mere langsigtet: ”En omlægning bør imidlertid ske permanent og opfattes som et strukturforbedrende tiltag og ikke som et midlertidigt tiltag for at kompensere husholdninger og virksomheder for højere priser.”

[adning id="17957"]

Fik du læst?