Ombudsmand: Myndighed skjulte corona-info imod reglerne

Region Sjælland afviste indsigt i sygehusvæsenet, fordi oplysningerne angiveligt kunne vække uro i befolkningen. Men det var ikke en lovlig begrundelse, konkluderer Ombudsmanden. 
Foto: Folketingets Ombudsmand

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ombudsmand: Myndighed skjulte corona-info imod reglerne

Region Sjælland afviste indsigt i sygehusvæsenet, fordi oplysningerne angiveligt kunne vække uro i befolkningen. Men det var ikke en lovlig begrundelse, konkluderer Ombudsmanden. 
Mandag satte Folketingets Ombudsmand punktum i en vigtig sag, der handler om, hvor langt offentlighedsloven giver myndigheder mulighed for at tilbageholde dokumenter. En journalist ansøgte i marts de fem danske regioner om et overblik over sundhedssystemet i forbindelse med coronasituationen. Region Sjælland afviste begrundet i hensynet til at modvirke uro og panik, med henvisning til at landet befandt sig i en helt ekstraordinær situation, og at tallene kunne misforstås.
Derefter indsendte journalisten, hvis navn ikke er offentliggjort, en klage til Ombudsmanden vedrørende Region Sjælland – og har nu fået medhold i, at begrundelsen i hvert fald her var ugyldig:
”Det klare udgangspunkt efter offentlighedsloven er, at befolkningen skal have indsigt i forholdene i forvaltningen, også selv om det kan skabe utryghed og bekymring. Det gælder ikke mindst, når der er tale om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse. Journalister og andre skal derfor have udleveret de oplysninger om f.eks. COVID-19, som de har ret til efter loven, og på det tidspunkt, hvor oplysningerne er aktuelle,” siger Folketingets ombudsmand, Niels Fenger, i sin udtalelse.
Juridisk set handlede sagen om den såkaldte generalklausul, § 33 stk. 5. Denne paragraf giver mulighed for at holde dokumenter tilbage, når der foreligger usædvanlige grunde, som de andre paragraffer ikke dækker. Bekymringen for uro og panik kunne i princippet være en gyldig begrundelse. Men det vil kræve en yderst særlig og velbegrundet sag, og det var altså ikke tilfældet her, ifølge Folketingets Ombudsmand.
”Man kan ikke nægte aktindsigt i oplysninger om f.eks. kapaciteten på sygehusene ud fra en generel bekymring om, at borgerne bliver nervøse, hvis de kender de faktiske forhold,” siger ombudsmanden.
Med andre ord var det ikke nok i sig selv, at Danmark og det danske sundhedssystem stod i en exceptionel situation i marts 2020. Angående risiko for misforståelser anfører Ombudsmanden, at heller ikke dette normalt bør spille ind, og at hvis en offentlig myndighed er bekymret for misforståelser af oplysninger, er den frit stillet til at fremsende en medfølgende vejledning i at forstå oplysningerne korrekt.
Region Sjælland kommer ikke til at foretage sig yderligere, for herfra har man allerede meddelt journalisten de ønskede oplysninger, mens Ombudsmanden var på sagen. Det vides ikke, om journalisten, der klagede, nu vil prøve at få tilsvarende oplysninger fra de fire andre regioner. Under alle omstændigheder er afgørelsen vigtig, fordi den kan få principiel betydning for fremtidige sager om corona eller andre ting, hvor myndigheder forsøger sig med lignende undskyldninger.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7566″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”9488″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”10162″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?