Oprydning i Banedanmark efter mulige bestikkelser

Nu er endnu en tidligere ansat i Banedanmark politianmeldt for mulig bestikkelse, og det kan ende med bøde eller fængsel. Og sagen stopper næppe her.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Oprydning i Banedanmark efter mulige bestikkelser

Nu er endnu en tidligere ansat i Banedanmark politianmeldt for mulig bestikkelse, og det kan ende med bøde eller fængsel. Og sagen stopper næppe her.
Af Lars Abild, redaktion@indblik.net 
Da Banedanmark udsendte en pressemeddelelse 6. marts for blandt andet at informere om, at man havde bedt Kammeradvokaten om at foretage en større undersøgelse af sagen om muligt bedrageri og overtrædelser af andre lovgivninger end straffeloven, var fakta ifølge skinneforvalteren:
”Konkret peger sagsgennemgangen på, at tidligere og nuværende ansatte i perioden aktivt har været indblandet i kritisable forhold, der i enkelte tilfælde kan have været ulovlige. Der har fx været tale om at hjælpe en entreprenør med at udarbejde tilbud på opgaver for Banedanmark, invitationer til betalte fester og arrangementer og sponsorat til en privat fodboldklub. Banedanmark har valgt at politianmelde en tidligere ansat for sponsoratet på ca. 4.000 kr. samt den entreprenør, som gav sponsoratet, da det potentielt kan betragtes som bestikkelse.”
Skridt for skridt – 23 personer undersøges
Siden er flere forhold dukket op, oplyser Banedanmark til Indblik.net og konkretiserer nu sagerne:
”Banedanmark valgte tidligere i år at politianmelde en entreprenør og to tidligere ansatte for i alt fire forhold i perioden 2012-14, som potentielt kan betragtes som bestikkelse. Det drejer sig om et sponsorat til en fodboldklub på 4.000 kr. i 2012, et sponsorat i forbindelse med et svømmestævne for 5.000 kr. i 2014, et kontanttilskud på 7.500 kr. til en julefrokost i 2012 og invitationer til at køre gokart i 2013.”
Med andre ord er to forhenværende ansatte og en privat leverandør meldt til politiet. Angiveligt er man endnu ikke kommet til nuværende ansatte. Alt efter hvor mange der går fri undervejs, kan der være lang vej endnu. Samme dag, som pressemeddelelsen om mistanke om bestikkelse, embedsmisbrug og tyveri blev udsendt, informerede den tidligere konstituerede adm. direktør, Peter Jonasson, Rigsrevisionen om, hvad han beskrev som en ”vigtig sag”.
Indblik.net har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Rigsrevisionen og Banedanmark, hvor sidstnævnte skriver: ”Banedanmark har herefter på baggrund af Kammeradvokatens vurdering valgt at igangsætte en ekstern undersøgelse, som går i gang inden for de nærmeste uger. Det vil i den forbindelse skulle afklares om og hvorledes de 23 navngivne tidligere og nuværende ansatte i Banedanmark indgår …”. Rigsrevisionen oplyser, at: ”da sagen behandles af andre myndigheder, går vi ikke nærmere ind i den p.t.”.
Gaver til offentligt ansatte
Det fremgår af vejledningen: ”God adfærd i det offentlige” fra 2007, at:
”Formålet med denne vejledning er at formidle en række af de grundlæggende vilkår og regler, der gælder i den offentlige sektor, til både ansættelsesmyndigheder og ansatte.”
Om det at modtage gaver fra eksempelvis leverandører står: ”Ansatte bør generelt være yderst tilbageholdende med at modtage gaver i forbindelse med deres arbejde.”, hvilket defineres af blandt andet dette eksempel: ” En ansat, der bliver tilbudt en gave fra en person eller virksomhed, bør således undlade at tage imod gaven, hvis den har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige. Dette gælder også, selvom gavegiveren hverken har eller har haft en sag under behandling hos myndigheden.”
Vejledningen er siden revideret. I 2019 udgaven er gavebegrebet skærpet: ”Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse.”
Mulig fængselsstraf
Men sagen kan gå endnu videre. Professor i forvaltningsret på Juridisk institut på Aalborg Universitet Sten Bønsing har igennem flere år forsket i de grundlæggende pligter for embedsmænd, der vedrører blandt andet tavshedspligt, bestikkelse og straffeansvar. Han siger:
”Som udgangspunkt må offentligt ansatte ikke modtage gaver. Sker det alligevel, kan det få forvaltningsretlige konsekvenser som eksempelvis at få advarsler eller blive bortvist. Når nu Banedanmark som her, har politianmeldt sagerne efter bestikkelsesparagraffen, så kan det ende med, at sagen kommer for retten. Det kan medføre bøde eller fængselsstraf. Det er også værd at bide mærke i, at netop bestikkelse har en meget lang forældelsesfrist på 10 år.”
Anonyme henvendelser
Ud over politianmeldelser har sagen også ført til en ordning, som bliver flittigt benyttet i det private erhvervsliv. Banedanmark oplyser, at man har siden: ”2017 haft en whistleblower-ordning, så man anonymt kan gøre Banedanmarks ledelse opmærksom, hvis man oplever, at der foregår ting, der ikke er i orden. Ordningen retter sig også mod eksterne samarbejdspartnere, journalister eller andre, der måtte sidde inde med relevant viden for undersøgelsen. Henvendelserne går til Kammeradvokaten, som deltager i undersøgelsen af de konkrete forhold. Der er tilført flere ressourcer til udbud og controlling samt strammet op på de interne procedurer og rapporteringssystemer, skærpede krav til kontraktindgåelser og til løbende at få udbudt flere indkøb.”
Indblik.net skrev første artikel 30. maj ”En rigtig møgsag for Banedanmark”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4200″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5156″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7231″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?