Privathospitaler overses i genoplukningen

Først fik privathospital ulovligt påbud om at stoppe al aktivitet. Siden suspenderede regionerne borgernes patientrettigheder. Det har kostet dyrt og det er stadig regionerne, der bestemmer, om en borger skal behandles eller må vente.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Privathospitaler overses i genåbningen

Først fik privathospital ulovligt påbud om at stoppe al aktivitet. Siden suspenderede regionerne borgernes patientrettigheder. Det har kostet dyrt og det er stadig regionerne, der bestemmer, om en borger skal behandles eller må vente.
Af Carsten Steno, redaktion@indblik.net
De danske privathospitaler og sundhedsklinikker har været hårdt ramt af coronakrisen, men alligevel spiller de ikke nogen stor rolle i den genåbning af landet, som nu gennemføres i lyset den aftagende udbredelse af corona-virusset.
Først beslaglagde Sundhedsstyrelsen i marts alle privathospitalernes respiratorer i to uger, selvom privathospitalerne havde meddelt, at de frivilligt ville stille dem til rådighed for corona-patienter.  Samtidig påbød styrelsen privathospitalerne at indstille al operativ aktivitet. Påbudet viste sig senere at være i strid med loven.
Hele omsætningen væk
Men privathospitalerne mistede i denne periode hele deres omsætning.
Samtidig suspenderede regionerne, der styrer den offentlige sundhedssektor,  patientrettighederne . De giver patienter garanti for udredning af sygdomme indenfor 30 dage og garanterer dem behandling på privathospitaler af visse sygdomme indenfor nærmere fastsatte tidsfrister, hvis ikke det offentlige sundhedsvæsen kan overholde dem.
Suspensionen blev forklaret med,  at de offentlige hospitaler skulle bruge deres kapacitet til behandling af corona-patienter, mens andre ikke livstruende sygdomme måtte vente. Der blev dog slet ikke brug for kapaciteten.
Henvisning af patienter fra det offentlige repræsenterer normalt 30-40 pct. af privathospitalernes omsætning.  I hele coronaperioden har privathospitalerne været henvist til udelukkende at behandle patienter, der betalte behandlingen af egen lomme eller via forsikringer.
Nu, hvor corona-virusset for alvor er på retur i Danmark, øjner privathospitalerne omsider morgenluft og håber på igen at få gang i omsætningen.
Sagsanlæg muligt
Faktisk kunne privathospitalerne sagsøge staten og kræve kompensation for det ulovlige påbud om at standse al behandlingsaktivitet.
Men det har hospitalerne aktivt fravalgt, fordi man som sekretariatschef i Privathospitalernes organisation, Mette Nord, siger til Indblik.dk accepterer, at styrelser kan begå fejl i krisetider.
Regionerne er nu så småt igen begyndt at henvise patienter til privathospitaler. Men det sker alene ud fra regionernes egne vurderinger af behovet og kapaciteten. Patienternes rettigheder er fortsat suspenderet.
“Som det er nu, er det alene regionerne, der bestemmer, hvor mange patienter og hvem, der skal henvises til privathospitaler,” forklarer Mette Nord.
Hun forventer dog, at regionerne i den kommende tid henviser flere til privathospitaler og i takt med udviklingen genindfører de patientrettigheder, som staten har givet dem lov til at suspendere.
Forbedret tilstand
Før corona-krisen var privathospitalerne ved at komme godt på fode igen efter nogle svære år i kølvandet på finanskrisen.
Tre af branchens største aktører, Privathospitalerne Mølholm, Aleris-Hamlet Hospitaler og Carpio CFR. leverede  i 2018 et samlet overskud på 50 mio. kr. mod 4 mio. kr. året før.
Fremgangen skyldes bl.a. at de store hospitaler har fået større belægning, mens de mindre er blevet bedre til deres specialer. Udredningsgarantien har også spillet en rolle.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6909″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7042″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7401″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?