Radionævnets manglende konsekvens vækker undren

Radio2000 havde aldrig modtaget en nævnspåtale, før stationen for to år siden mistede sin programtilladelse til Faaborg-Midtfyn Lokalradio. Kort inde i tilladelsesperioden modtog Faaborg-Midtfyn til gengæld én og bad efterfølgende om at få nedjusteret sin sendetid.
Privatfoto: Helge Nielsen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Radionævnets manglende konsekvens vækker undren

Radio2000 havde aldrig modtaget en nævnspåtale, før stationen for to år siden mistede sin programtilladelse til Faaborg-Midtfyn Lokalradio. Kort inde i tilladelsesperioden modtog Faaborg-Midtfyn til gengæld én og bad efterfølgende om at få nedjusteret sin sendetid.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.dk
17 år og tusindvis af timers radio uden en eneste påtale fra Radio- og tv-nævnet. Lige lidt hjalp det.
Trods en pletfri historik var der ingen kære mor, da Radio- og tv-nævnet i juni 2017 traf afgørelse om tildeling af programtilladelse i sendenettet Faaborg Midtfyn 3. Den ikkekommercielle lokalradio Radio 2000 fra Ringe blev forbigået, og udbuddets sejrherre blev i stedet Faaborg-Midtfyn Lokalradio, som læsere af Indblik.net vil huske for dens tilknytning til personkredsen omkring svendborgensiske Radio Diablo, der er medejer af ungdomstaleradioen Radio Loud.
Faaborg-Midtfyn Lokalradio fik programtilladelsen og det medfølgende økonomiske tilskud på bekostning af Radio 2000, da førstnævnte i nævnets øjne bedst levede op til kravene om alsidighed. Så betød det mindre, at Radio 2000 havde omkring 500 betalende medlemmer, masser af erfaring og en omfattende programportefølje, der langt oversteg lokalradiobekendtgørelsens minimumskrav til indholdsproduktion. Ingen af dele gjorde sig gældende for Faaborg-Midtfyn Lokalradio. Sidstnævnte havde imidlertid store planer for den tildelte frekvens, og nævnet lod sig overbevise.
De store armbevægelser kunne dog tilsyneladende ikke følges op af handling, da planerne skulle føres ud i livet. Allerede i januar 2018 blev det første tilsyn med Faaborg-Midtfyn Lokalradio indledt. Det førte til, at stationen i marts – blot to måneder efter at være gået i luften – modtog en påtale for ikke at leve op til kravene i programtilladelsen.
Bad selv om nedjustering af sendetilladelse
Nævnet vurderede i forbindelse med tilsynet, at Faaborg-Midtfyn Lokalradio ikke levede op til de krav, der er en betingelse for at modtage og opretholde programtilladelsen. Lokalradioen sendte slet og ret ikke de lovede programmer, hvilket altså førte til formel kritik fra den samme instans, som et år forinden havde udstedt tilladelsen. Påtalen landede i bestyrelsesformand og Radio Diablo-medejer Hans Henrik Andersens indbakke 22. marts 2018.
Senere på året, i november 2018, nåede Hans Henrik Andersen og lokalradioforeningens bestyrelse så frem til, at det alligevel ikke var muligt for Faaborg-Midtfyn Lokalradio at leve op til kravene i programtilladelsen. I hvert fald bad han på foreningens vegne Radio- og tv-nævnet om en dispensation fra den oprindelige programtilladelse. Dispensationsansøgningen blev imødekommet allerede måneden efter, og med et pennestrøg fra daværende nævnsformand Anne Katrine Axelsson var kravene i tilladelsen reduceret fra 62 til 27 timer ugentligt.
Allerede dengang – længe før Indblik.net og Journalista.dk’s afdækning af de mange professionelle mediefolk på landets ikkekommercielle lokalradioer – undrede Radio- og tv-nævnets dispositioner de forfordelte radiofolk i Ringe:
”Jeg synes det er meget forkert af nævnet, at de tillader en så stor nedjustering. Det kunne alle de andre radioer jo også have gjort, hvis de vidste, at det var så nemt,” siger Helge Nielsen, der fungerede som kasserer på Radio 2000.
Ikke desto mindre gav nedjusteringen også håb hos ildsjælene på Radio 2000.
Den efterlod nemlig 35 ledige timer på sendenettet, som Radio 2000 gjorde Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på, at man var interesseret i. Nedjusteringen af Faaborg-Midtfyn Lokalradios sendetid kom dog ikke radioentusiasterne i Ringe til gode. I stedet var den kommercielle radiostation Classic FM, som blev tilgodeset. Stationen, der ejes af Jysk-Fynske Medier, sender via Radio Diablos faciliteter i Svendborg og fik nu lov til at sende på samme frekvens som Faaborg-Midtfyn Lokalradio, uagtet at frekvensen hidtil havde været reserveret til ikkekommerciel lokalradio.
I et svar på Radio 2000’s klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse, skrev nævnets formand Caroline Heide Jørgensen i oktober 2017, ”at de eventuelle øvrige stationer, herunder kommercielle og ikkekommercielle stationer efter aftale i sende-samvirket, kan benytte den eventuelle ledige sendetid, som der måtte være på frekvensen. Det kræver dog, at disse stationer har tilladelse til at udøve programvirksomhed på frekvensen. Dog er den allokerede sendetid til henholdsvis ikkekommerciel og kommerciel lokalradio fast, jf. fordelingen af sendetid i bilag 1 til bekendtgørelserne om ikkekommerciel og kommerciel lokalradiovirksomhed.”
I bekendtgørelsens bilag 1 fremgår det fortsat, at der på sendenettet Faaborg-Midtfyn 3 skal sendes 62 timers ikkekommerciel radio, men Radio 2000 kunne altså ikke få lov at lægge billet ind på de 35, som må formodes at være ledige.
Afgiftsfri klassisk musik tælles med som egenproduktion
Nævnets afgørelser og det samlede forløb vækker undren hos Helge Nielsen. Særligt forundret er han over, at Faaborg Midtfyn Lokalradio kunne vinde udbuddet over Radio 2000 med begrundelse i stationens alsidighed. Det har både nedjusteringen og de efterfølgende udsendelser modbevist, mener han:
”Tingene kan næsten ikke sammenlignes med vores udsendelser på Radio 2000, da der ikke er nogen alsidighed i det, de sender nu på en frekvens ellers reserveret til ikke-kommerciel radio. Det er nemlig kun klassisk musik mellem midnat og klokken 5 om morgenen, som er et non-stop-program, der kører i en sløjfe. Når de 5 timer er gået, laver de ikke noget før om søndagen, hvor der er cirka 2 timers taleradio,” siger han i et interview med Journalista.dk.
Af Hans Henrik Andersens programoversigt fra uge 1 i 2018 fremgår det, at den klassiske musik medregnes som tilskudsberettiget egenproduktion. Journalista.dk og Indblik.net har spurgt Slots- og Kulturstyrelsen om, hvorvidt afgiftsfri musik er at medregne som egenproduktion, ligesom vi gerne ville have haft klarhed over, om der er ændret på fordelingen af kommerciel henholdsvis ikkekommerciel radio i det midtfynske sendenet. Vi venter fortsat på svar. Nævnet har dog på baggrund af vores dækning indledt et tilsyn med Diablo-ejernes ikkekommercielle radiostationer.
Journalista.dk har desuden foreholdt Hans Henrik Andersen udtalelserne fra Helge Nielsen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.
Hele Journalista.dk’s interview med Helge Nielsen kan høres her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7008″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7696″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7913″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?