Transparency International: Ny socialdemokratisk korruptionssag viser, hvorfor vi skal have et opgør med omstridt lov

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Justitsminister Nick Hækkerup (S) forstår dog ikke behovet for at ændre offentlighedsloven.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk 

En ny sag med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i centrum er et eksempel på klar korruption, lyder det fra Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. 

Sagen drejer sig om, at Tandlægeforeningen har brugt sit 20.000 kroners medlemskab i Socialdemokratiets erhvervsklub til at få et møde med sundhedsministeren.

Det har Altinget kunne afdække via en aktindsigt, men siden har Sundhedsministeriet mørklagt sagsforløbet.

Læs mere her.

Heunicke-sag viser, hvorfor offentlighedsloven skal ændres

Ifølge Jesper Olsen viser sagen, hvorfor der er behov for et opgør med offentlighedsloven.

Han påpeger, at offentlighedsloven har en dobbelt funktion: Den skal både forebygge og dokumentere korruption. 

Når loven er indrettet på en måde, så Sundhedsministeriet kan mørklægge sagsforløbet i en sag om korruption som denne, er det problematisk, fortæller han til Indblik.

– Offentlighedsloven er jo sådan set den, der skal vise, at der ikke er noget at komme efter i sager som denne. Loven skal så at sige både forebygge og dokumentere korruption.

– Men den her sag viser jo, at offentlighed i forhold til ministrenes møder og lignende er med til at forebygge korruption. Den her sag illustrerer, hvorfor vi skal ændre offentlighedsloven, lyder det fra Jesper Olsen.

Justitsminister forstår ikke sammenhæng mellem korruption og offentlighedslov

Han husker et samråd for nogle måneder siden i Folketingets retsudvalg, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) erklærede, at han ikke forstod behovet for at ændre offentlighedsloven.

– Her blev også henvist til Europarådets korruptionsbekæmpelsesenhed GRECO, som i en rapport har henvist til både partiernes erhvervsklubber og offentlighedsloven som værende problematiske. 

– Til samrådet lød det så fra ministeren (justitsminister Nick Hækkerup, red.) at han ikke kan forstå, hvordan offentlighedsloven kan have noget med korruption at gøre … det har han også skrevet i et brev til mig, siger Jesper Olsen til Indblik.

Her afviste Hækkerup desuden Jesper Olsens tilbud om et møde om problematikken.

Offentlighedsloven blev vedtaget i sin nuværende form af Folketinget i juni 2013 og trådte kraft den 1. januar 2014. Loven regulerer adgangen til aktindsigt for personer, der ikke er part i sagen, herunder også journalister.

Formålet med loven var at sikre mere åbenhed og gennemsigtighed ift. bl.a. ministrenes ageren. Alligevel har loven ofte været genstand for kritik fra både forskere, politikere og medier, for at gøre præcis det modsatte.

Offentlighedsloven har nemlig givet staten øgede muligheder for at mørklægge sager og nægte aktindsigt, selv i vigtige sager som minkskandalen.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?