125.000 færre på offentlig forsørgelse

Der er stadig 704.000 mennesker mellem 18 år og 64 år, som lever af penge fra skatteborgerne. Men i de økonomisk gode tider, vi har haft i Danmark i de senere år, er flere mennesker flyttet fra offentlig forsørgelse til egen forsørgelse.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

125.000 færre på offentlig forsørgelse

Der er stadig 704.000 mennesker mellem 18 og 64 år, som lever af penge fra skatteborgerne. Men det går den rigtige vej.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
I de økonomisk gode tider, vi har haft i Danmark i de senere år, er stadig flere mennesker flyttet fra offentlig forsørgelse til egen forsørgelse ved at have fået arbejde. Andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder, som er på offentlig forsørgelse, er i årene fra 2013 til 2019 faldet fra 24,3% til 20,1%. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som offentliggøres af Dansk Arbejdsgiverforening.
Antallet er faldet fra 829.093 i 2013 til 704.375 i 2019, altså med cirka 125.000.
Det er særligt antallet af efterlønsmodtagere, dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som er blevet mindre. En del af faldet skyldes det økonomiske opsving, som har skabt flere jobs, men det skyldes også en række reformer på arbejdsmarkedet, blandt andet at man har hævet efterlønsalderen og forkortet dagpengeperioden, skriver Dansk Arbejdsgiverforening i sin analyse af tallene.
Færre efterlønnere
Viljen til løbende at modernisere rammerne for arbejdsmarkedet har dermed givet store gevinster for Danmark, hedder det. I perioden er antallet af dagpengemodtagere faldet med 30.000 til cirka 76.000, antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9.700 til cirka 17.000, og antallet af efterlønsmodtagere er mere end halveret til 45.700 i 2019.
”Rekordhøj beskæftigelse og færre på offentlig forsørgelse er en virkelig positiv udvikling,” siger underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik D. Simonsen.
”Det er godt for virksomhederne, at de har flere hænder til rådighed, og det er godt for de personer, der nu har fået mulighed for at tage aktiv del i arbejdsfællesskabet. Viljen til at fortsætte med at øge udbuddet af arbejdskraft med de rette kvalifikationer er afgørende for at få flere i job og sikre velstand og velfærd i Danmark,” siger han.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?