USA

Biden gik planken ud foran verdenspressen.

Det er ikke hver dag, Natos ledere byder på en perlerække af pressemøder i halen på deres lukkede 2 dages session. Og alle var klar over, at hvis Joe Biden stillede op overfor pressekorpset, så kunne han tale om Ukraine og våbensystemer som det passede ham, men han ville ikke kunne undgå kritiske spørgsmål om sin alder. Sådan kom det også til at gå, men overraskelsen var, at Old Joe havde lavet 2 selvmål før mødet med pressen.

Kultur

Håndtrykket der blev væk – ligesom demokratiet og retsstaten…

Københavns Professionshøjskole er en progressiv institution, der glad fløjter med på døgnets politisk korrekte melodier. I tråd med tidens tanker om identitet, mangfoldighed og diversitet havde højskolen fået den geniale idé at lade en muslimsk forfatter skrive en ny lærebog om kristendomskundskab og demokrati til brug i læreruddannelsen.

Energi

Klimaet: Milliarderne ruller

Regeringen og de danske politikere holder stålsat fast i, at Danmark skal nå sine klimamål, hvor vi i 2030 skal have reduceret CO2-udledningerne med 70% i forhold til, hvad der blev sluppet ud i 1990. Med de seneste politiske vedtagelser og resultatet af trepartsforhandlingen om landbruget ser det ud til, at målet kan nås. Derved cementerer Danmark sin status som ”foregangsland” og tesen er vel, at resten af Verden herefter vil følge i vores fodspor, og dermed er planeten ”reddet” fra ”klimakatastrofen”.

Energi

Fremtidens Atomkraft…

Atomkraft har længe været en af de mest kontroversielle energikilder på grund af de potentielle risici forbundet med strålingsudslip og radioaktivt affald. Imidlertid har nyere teknologiske fremskridt og forskning indenfor højenergifysik åbnet nye muligheder for en sikrere og mere bæredygtig udnyttelse af atomkraft. Thorium-baserede reaktorer, især de kompakte designs udviklet af virksomheder som Copenhagen Atomics er en del af denne revolution.

Politik

Velkommen i Statens byggecirkus

Ifølge en DTU-rapport hersker der kaos på byggepladserne. Regionerne har hverken overblik eller kontrol med noget som helst, og statens ’skærpede tilsyn’ er en vits. Der er indtil videre konstateret en samlet overskridelse af budgetterne på godt 7 milliarder kroner, et tal der er i stadig vækst, da der ikke er noget eller nogen, der kan stoppe det.

Europa

The Empire has fallen apart…

Medmindre Starmer løber fra sine grundholdninger, så har han malet sig op i et hjørne, hvor befolkningen forventer at han genopretter det eroderede britiske samfund, uden at øge skatterne. Det er formentlig en umulig opgave for Labour. Men lad os håbe at Labour kan skabe den ro og stabilitet, som særlig Dansk Erhverv har efterspurgt.

USA

Efter debatten…

Et overvældende flertal af medier og politiske kommentatorer i USA og Europa elsker præsident Biden, men hader og bekæmper ekspræsident Trump og alt hans væsen. Chok og lammelse ramte derfor Bidens tilhængerskare få minutter inde i præsidentdebatten på CNN den 27. juni, hvor Biden forvirret og hjælpeløs fjumrede rundt i tanke og tale igennem 90 pinefulde minutter.

Klima

Aftalen om landbruget

Med den poetiske titel ”Aftale om et Grønt Danmark” er de navnkundige trepartsforhandlinger nået frem til et resultat, der for nogle dage siden blev udsendt af økonomiministeriet. Aftalen er indgået mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.

USA

Tæt på nedsmeltning for åben skærm

“Jeg havde stort set ikke noget at gøre med det der skete”, 
Sådan lyder Trumps forsvar i forhold til det angreb 6. Januar 2021 på Kongressen, som blev gennemført af Trumps tilhængere. Stormen på Kongressen udstillede skrøbeligheden i  amerikansk demokrati.
“Jeg ved faktisk ikke, hvad han lige sagde i slutningen af den sætning. Det tror jeg heller ikke, han selv gør” replicerede Trump, efter et af Bidens uafsluttede indlæg.

USA

Debat: Knald eller fald for Trump og Biden

Det Hvide Hus er udelukkende gået med til debatten, fordi præsident Biden bløder vælgere i de nøgle-delstater, der næsten altid bestemmer resultatet af USA’s præsidentvalg. Især er det bekymrende for Demokraterne, at Biden har vigende tilslutning blandt sorte og latino vælgere, som hidtil har udgjort en solid base for Demokraterne.

Europa

Fascismen blev ikke slået ihjel, det var rævesøvn

EP-valget tilbage i 2019 havde fokus på miljø og klima. Stemmeprocenten var også højere end i år, hvor sikkerhed og ydre grænser overhalede den grønne agenda.
Truslen er populært sagt flyttet fra klima til Kreml i 2024.
Danske erhvervsfolk opfordrede os til at finde ud af hvilke politikere, Putin helst vil have valgt til Parlamentet, så vi kunne undgå at stemme på dem.

EU

Højere Told på Kinesiske Elbiler: En Balancegang mellem Beskyttelse og Risiko.

Det er afgørende, at EU fortsætter med at søge diplomatiske løsninger og samarbejde med Kina for at undgå en fuldskala handelskonflikt. Kun ved at balancere beskyttelsen af egne interesser med respekt for internationale handelsregler, kan EU sikre en bæredygtig og stabil fremtid for sin bilindustri og økonomi som helhed

Klima

Klimaregnskabet manipuleres…

Klimarådet har travlt med alle aspekter af klimasagen. Der følges ihærdigt op på de lokale klimamål og opfyldelsen af dem. Danmark ser ud til at nå målet for 2025 for reduktionen af CO2-udledninger, men det er i betydeligt omfang snyd. Dels har vi vores store import og forbrug af biomasse, der ikke tæller med i regnskabet, dels importerer vi en meget stor del af de varer og ting, som vi bruger i dagligdagen.

Politik

Trends fra Nordbornholm

På mange måder er Folkemødet blevet en integreret del af dansk demokratisk tradition. For dyrt at deltage i for almindelige rygsækturister og studerende, nu hvor selv bustransporten er blevet indtægtskilde.

EU

Så vandt marxismen alligevel !

Med EU´s nye arbejdstidsdirektiv skal alles arbejdstid nu registreres, men det er grundlæggende fejlagtigt og forældet at tro, at arbejde kan gøres op i tid. Og så koster det milliarder at implementere, selvom det mest er til besvær.

USA

Valgcirkus i byretten

Staben i det Hvide Hus har sammen med justitsministeriet og efterretningstjenesterne lagt en plan, der skal sikre præsidentposten for Joe Biden i fire år mere, ikke ved at besejre Trump i åben valgkamp, men ved at sabotere hans muligheder for at genvinde præsidentembedet. Denne plan har et mediespor og et juridisk spor. Tidligere justitsminister Bill Barr, der bestemt ikke er nogen fan af Donald Trump, udtalte tidligere i år, at retstilstanden i USA er ved at være som i en bananrepublik.

Europa

Jordskælvet under kontrol i europæisk politik…

Den store fortælling om det EP-valg, vi lige har oplevet, var foromtalen og forventningerne til ”det ekstreme højre” – men den højreekstreme bølge bliver stoppet allerede før den får kraft, fordi Meloni ønsker at opbygge et stort og bredt funderet parti, der kan præge både italiensk politik og EU.