Efter mørke coronatider: Nu ser Nationalbanken lysere på dansk økonomi

Nationalbanken ser nu lysere på dansk økonomi

Efter et hårdt slag fra coronakrisen er dansk økonomi kommet på benene igen. Det får Nationalbanken til at vente en højere vækst.

I en ny prognose fra Nationalbanken fremgår det, at banken for i år venter en vækst i bruttonationalproduktet, bnp, på 3,3 procent.

Det er en opjustering i forhold til den seneste prognose i marts på 1,4 procent.

Udviklingen i bnp siger noget om størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser således, om et lands økonomi vokser eller skrumper.

En af forklaringerne fra Nationalbanken på den større optimisme er, at den samlede aktivitet i dansk økonomi er tæt på at være tilbage på niveauet fra før coronapandemien.

Samtidig er dansk økonomi hjulpet på vej af et stærkt opsving i den private efterspørgsel.

– Den økonomiske politik har i høj grad bidraget til at holde hånden under virksomheder og husholdninger under nedlukningerne.

– Aktiviteten er vendt hurtigt tilbage efter genåbningen, og efterspørgslen er stærk, siger nationalbankdirektør Lars Rohde.

Mens der for 2021 ventes en vækst i bnp på 3,3 procent, er der for 2022 og 2023 forventning om stigninger på henholdsvis 3,7 og 2,2 procent.

Sammenlignet med marts-prognosen er der ikke ændret på 2023-skønnet. Men til gengæld er 2022-skønnet justeret ned fra 4,5 procent.

I sin nyeste prognose advarer Nationalbanken om, at der er tegn på opbygning af flaskehalse i industri og byggeri.

Det kalder på politisk handling, vurderer nationalbankdirektøren.

– Det er tid til at tilpasse den ekstraordinære finanspolitiske støtte til økonomien, og regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken mere end planlagt, da økonomien er på vej mod en mild højkonjunktur, siger Lars Rohde.

Konkret peger han på boligjobordningen – også kendt som håndværkerfradraget – som et sted, hvor finanspolitikken bør strammes.

Det skyldes ifølge Lars Rohde, at boligjobordningen lige nu kaster mere benzin på bålet i en sektor, der i forvejen er fuld gang i.

Nationalbanken er Danmarks centralbank og kan ses som bank for bankerne. Den er en selvejende og uafhængig institution.

Ud over at være med til at sikre stabile priser og sikre betalinger så er Nationalbanken også med til at sikre stabilitet i det finansielle system.

/ritzau/

[adning id="17957"]

Fik du læst?