Embedsmænd bag rumforslag manglede faglig indsigt

Foto: Copenhagen Suborbitals
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Embedsmænd bag rumforslag manglede faglig indsigt

Det var en arbejdsgruppe domineret af djøffere frem for fagfolk, som støbte kuglerne til regeringens nye forslag om at forbyde private raketopsendelser. Aktindsigt til Indblik.net bekræfter bekymringer i den danske rumsektor.
Af Kasper Junge Wester
Et nyligt fremsat forslag om ændring af den såkaldte rumlov har vakt stor opstandelse blandt danske raketentusiaster. Vedtages lovforslaget, vil det betyde, at det er slut med at opsende raketter til højder af mere end fire kilometer fra dansk territorium. Det vil betyde, at danske amatørraketbyggere, DTU-studerende og øvrige aktører i rumindustrien får særdeles svære kår, hvis de vil dyrke interessen for rumraketter i Danmark.
Lovforslaget er blevet mødt med voldsom kritik for sit totale fravær af teknisk belæg for de udlagte tiltag. Et af de tungeste kritikpunkter går på, at den tværministerielle arbejdsgruppe bag lovforslaget ikke har rådført sig med eksperter på området ved Danmarks Tekniske Universitet eller andre af de uddannelsesinstitutioner, der uddanner ingeniører. Samtidig har arbejdsgruppen afvist, at staten skal gøre brug af myndighedsbetjening i forbindelse med godkendelsen af raketopsendelser.
Det har indtil nu været uvist, hvem der har stået for det lovforberedende arbejde. Uddannelses- og Forskningsministeriet har hidtil nægtet at give aktindsigt i, hvem der har siddet med om bordet, men for nylig fik Indblik.net alligevel godkendt sin anmodning.
Af den fremsendte liste over arbejdsgruppens medlemmer fremgår det, at Copenhagen Suborbitals, DTU DanSTAR og andre, der undervejs i høringsforløbet har påtalt den manglende faglighed, har noget at have kritikken i. Man skal i hvert fald spejde langt efter embedsmænd med teknisk uddannelsesbaggrund.
Ingen ingeniører i arbejdsgruppen
En enkelt cand.scient. i geofysik og en uddannet astronom er, hvad arbejdsgruppen kan mønstre af naturvidenskabelige uddannelser, og man fornærmer næppe hverken geofysikere eller astronomer ved at pege på, at disse uddannelser kun perifært har med rumfartsteknologi og raketbygning at gøre. Derudover består den 19 mand store gruppe af ni jurister, to statskundskabsuddannede, en økonom samt flere andre embedsmænd, hvis uddannelser har det tilfælles, at de intet har at gøre med rumfart eller teknologi.
Den tværministerielle arbejdsgruppes sammensætning underbygger således i vid udstrækning den kritik, Copenhagen Suborbitals tidligere har givet udtryk for til Indblik.net. Politisk konsulent ved Copenhagen Suborbitals Jens Woeste udtalte i den forbindelse undren over, at arbejdsgruppen ikke har søgt teknisk bistand undervejs i det lovforberedende arbejde:
”Faktum er, at den tværministerielle arbejdsgruppe ikke på noget tidspunkt har rakt ud til nogen af vores uddannelsesinstitutioner herhjemme. De har ikke kontaktet Det Tekniske Universitet, de har ikke kontaktet Københavns Universitet, Aarhus Universitet eller Aalborg Universitet. Det er alt sammen steder, hvor der sidder eksperter med viden om den slags, som uden videre ville være i stand til at levere myndighedsbetjening. Det gør de på mange andre fagområder, hvor ministerierne ikke har den fornødne ekspertise.”
Hos Copenhagen Suborbitals ønsker man imidlertid ikke at reagere på de nye oplysninger om arbejdsgruppens sammensætning. Jens Woeste henviser til, at man ikke ønsker at forstyrre den politiske proces, der for nuværende kører på Christiansborg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6299″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5937″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4924″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.