Fiskeopdrættere spørger: Gælder særlige regler for os?

Dansk Akvakultur mener, at myndighederne behandler fiskeopdrættere og sportsfiskere forskelligt. Men klagen blev afvist.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fiskeopdrættere spørger: Gælder særlige regler for os?

Dansk Akvakultur mener, at myndighederne behandler fiskeopdrættere og sportsfiskere forskelligt. Men nævn afviser klage. 
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Dansk Akvakultur, som er interesseorganisation for fiskeopdræt i Danmark, har fået afvist en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over, at sportsfiskerne må fiske i Skjern Å, hvor laksen er truet.
Klagerne bad klagenævnet vurdere, om det var i strid med habitatreglerne og vandområdeplanerne, at Fiskeristyrelsen havde givet sportsfiskerne tilladelse til at fiske 10% af opgangslaksene i Skjern Å og ubegrænset og ukontrolleret ”catch and release”. Laksen i Skjern Å har ikke ”gunstig bevaringsstatus”.
Klager blev afvist med følgende argumenter:

  1. Miljø- og Fødevareankenævnet mener, at afgørelser efter fiskeriloven kun kan påklages af sagens parter.
  2. Miljø- og Fødevareankenævnet mener ikke, at Dansk Akvakultur eller de berørte lodsejere er part i sagen, fordi Dansk Akvakulturs interesse er af generel karakter og at akvakulturanlæg ikke bliver mere indgribende berørt end andre.

Dansk Akvakultur havde forventninger om, at ankenævnet ville behandle sagen som fremsat på vegne af fiskeopdrættere og lodsejere. Klagerne hævder, at tilladelsen til laksefiskeri (i Skjern Å) har fejl og mangler og afviger fra klagenævnets afgørelser om iagttagelse af habitatregler, som er afsagt over for akvakulturanlæg.
De eksempler, man henviser til i klagen, drejer sig bl.a. om Onsevig Havbrug, hvor Miljø- og Fødevareankenævnet krævede en ny habitatkonsekvensvurdering, selvom der var tale om fornyelse af en gammel miljøtilladelse, selvom havbruget ligger 11 kilometer fra et Natura 2000-område, og risikoen for en effekt i områder var minimal.
Et andet eksempel drejer sig om Langsand Laks, hvor klagenævnet også accepterede, at der skulle laves habitatkonsekvensvurdering på baggrund af en teoretisk bekymring for, at vandet fra opdrætsanlægget måske kunne forsinke laksens vandring op i vandløbet.
”Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere anført hensynet til f.eks. laksens gunstige bevaringsstatus og habitatdirektivet ved afgørelser vedrørende akvakulturanlæg,” siger formanden for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.
”Vi mener derfor ikke det er korrekt, når klagenævnet udtaler, at fiskeritilladelsen, laksens status og habitatområdets miljøtilstand ikke har konkret betydning for Dansk Akvakulturs medlemmer.”
Dansk Akvakultur mener, at Miljø- og Fødevareklagenævnets holdning forstærker indtrykket af, at der ikke hersker lighed for loven, når sagerne gælder Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening på den ene side og fiskeopdrætterne på den anden.
”Dansk Akvakultur har fælles interesse med Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening i at bevare et godt vandmiljø og sunde fiskebestande. Men vi må insistere på, at de samme regler og hensyn til biodiversiteten og miljøbeskyttelse gælder for alle,” siger Niels Dalsgaard.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4448″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6096″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6345″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?