Indblik mener: Det handler om mere end corona

Justitsminister Nick Hækkerup (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) til et pressemøde. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Det står efterhånden klart, at regeringen fører en generel krig mod danskernes frihed, skriver chefredaktør Claes Theilgaard i denne leder.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.net 

I mere end et år har vi nu levet i et nedlukket samfund, hvor vi har måtte affinde os med, at regeringen foretager voldsomme og vidtgående indgreb i vores liv og frihed. 

Alt sammen for at holde smitten med coronavirus nede.

De fleste har tilsyneladende fundet sig i indgrebene i deres frihedsrettigheder. 

I hvert fald har regeringen kunne fortsætte ufortrødent uden at blive mødt med alt for meget modstand fra den danske befolkning.

Men om man har fundet sig i coronaindgrebene eller ej, er der én ting, man ikke bør finde sig i: at de vidtgående indgreb bliver en permanenttilstand i mere eller mindre udstrakt grad.

Det er dog desværre det, der er ved at ske.

Med et forslag til en ny “tryghedslov” viser regeringen anført af justitsminister Nick Hækkerup (S) i hvert fald, at den er villig til at tromle danskernes frihedsrettigheder – også, når coronavirus ikke kan bruges som undskyldning.

I stedet er undskyldningen denne gang “utryghedsskabende adfærd”, som man vil komme til livs ved bl.a. at give politiet magt til at udstede opholdsforbud, hvis folk har opført sig “utryghedsskabende” i et givent område.

Forbuddet kan forlænges, der vanker store bøder, hvis det brydes – og det gælder som udgangspunkt for alle, om man så vil demonstrere mod regeringen, sidde på en bænk og drikke en kop kaffe eller holde børnefødselsdag.

Dermed lægger regeringen op til at videreføre et af de mest indgribende coronatiltag – opholdsforbuddet – og gøre det til en blivende del af danskernes liv.

“Tryghedsloven” har retteligt mødt kritik, men er knap nok blevet dækket i de store medier.

35 internationale menneskerettighedsorganisationer har ellers i et åbent brev advaret mod, at loven vil indskrænke danskernes frihedsrettigheder og at den bl.a. er i direkte modstrid med retten til at bevæge sig frit, som ellers er beskyttet af Den Europæiske Menneskeretskonvention.

Samtidig har Radikale Venstres retsordfører Kristian Hegaard kaldt loven for “en af de største indskrænkninger i danskernes personlige frihed meget længe”.

Samme ordfører er endvidere bekymret over, at loven ikke får mere opmærksomhed.

Til det kan man kun sige, at Justitsministeriet heller ikke hjælper den sunde, demokratiske debat om loven på vej: Indblik har fået afvist alle henvendelser om en udtalelse fra justitsminister Nick Hækkerup.

Der er skræmmende perspektiver i sagen om denne nye “tryghedslov”.

Det står i hvert fald klart, at det ikke kun er pga. truslen fra coronavirus, at regeringen er villig til at foretage indgreb i danskernes rettigheder.

Nej, det snarere et generelt kendetegn ved den nuværende, socialdemokratiske regering, at de ser frihedsrettigheder som en forhindring for sine politiske mål snarere end som noget, der skal forsvares og holdes i hævd.

Og skulle man alligevel være i tvivl om hvor regeringen står ift. frihedsrettigheder, kan man blot kigge på dette svar til kritikerne af “tryghedsloven” fra justitsminister Nick Hækkerup, som faldt under lovbehandlingen tilbage i marts:

– Problemet er, at de frihedsrettigheder ikke er nogen, som er gældende.

– Det er nogle, man forestiller sig oppe i hovedet; som organisationer finder på, og som man gerne ville have skulle være der. Det er jo bare et politisk synspunkt.

Ligeledes tyder alt på, at også den frie presse – herunder Indblik – i regeringens øjne blot er en irriterende forhindring på vejen mod at opnå politiske mål.

Det må alt andet lige være forklaringen på, at man lukker ned for al kritisk dækning og debat af en så vidtgående lov som den nye “tryghedslov”.

Det kan siges meget kort: den nuværende regering udgør – corona eller ej – en alvorlig trussel mod din frihed og dine rettigheder.

[adning id="17957"]

Fik du læst?