Kina er en trussel for hele verden

Af Palle Reimer

Kina er en trussel for hele verden

Det er uden tvivl, at Taiwan bliver et stort problem i fremtiden, det så vi nu i

forbindelse med Nancy Pelosi besøg på Øen. Hun gjorde det rigtige ved ikke at

lade Kina bestemme om hendes besøg, som fra Kina var uønsket

I øjeblikket har USA ingen udenrigspolitik, og præsident Joe Biden er den

svageste præsident i mands minde, dette gør at Kina tilkæmper sig en større

indflydelse på verdens plan i disse år , og især mange af Afrikas lande er blevet

afhængige af Kina

Vi har hele tiden hørt lige siden massakren på den himmelsk plads i 1989, at

Kina var et udemokratisk land,og at vi tog afstand fra dem, men ikke desto

mindre lefler hele den vestlige verden for Kina, selv Danmark som i 2012 ved

statsbesøget af Hu Jintar beordre alt demonstration skulle skjules,og hvem

husker ikke politiets indgriben mod brug af det Tibetanske flag ved

demonstrationerne Tibet er jo også et besat land , og ingen tager sig af det.

Hong Kong er et tydeligt eksempel på, at Kina ikke vil demo kraniets vej og

det er forståeligt at Taiwan vidne til det der foregår aldrig vil indlemmes med

Kina. Hong Kong skulle aldrig havde været overgivet til Kina, nu lever 6

millioner mennesker i kommunismens svøb, dette efter en frihed de har haft, er

nu en sage blot, dette burde havde været undgået med hensyn til Kina udvikling

siden 1841.

I 2016 var statsminister Lars Løkke helt oppe i skyerne over at få 2 panda

bjørne til landet, han glemte bare at fortælle, at de var på leje basis og Danmark

betaler 1 million dollars årlig i leje i de de næste 15 år som kontrakten løber ,

anlægget som blev oprettet til disse to bjørne kostede 160 millioner.

Det er også sikkert, at vi står over for en ny verdensorden, og om ganske få år er

Kina Større end USA økonomisk. Hele Østen s har stor fremgang selv Indien

som vi giver ulandsbistand til vil have en økonomi som er større end EU ind få

2 år. Vi jubler over medlemskabet i EU, men vi vil opleve fremover, at EU

bliver en kæmpe fiasko, da handelen på verdensplan vil bevirke,at EU på grund

af de langsommelige beslutninger og uenigheder vil blive kørt agter ud, noget

Danmark skulle tænke over, men vi har heller ikke nogen udenrigspolitik.

Indsendt af

Palle Reimer

 

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?