Måske håb for de blå

De seneste dage i valgkampen har anskueliggjort, at Lars Løkke - og dermed Moderaterne - har mere blåt i deres DNA end rødt. Skatteforslaget og privatiseringen af Folkepensionen er vidtgående eksempler.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Nogle gange skal man lidt ned i materien og have noget debat, inden man kan vurdere indholdet i politiske forslag. Cepos har – som tidlige beskrevet – gennemregnet Moderaternes skatteforslag – og fundet, at det er det mest vidtgående til en omfordeling, der begunstiger folk med høje indkomster.

Tjener man mange penge får man stor gevinst og folk med meget små indkomster får også en gevinst. Dem der betaler er mellemindkomsterne:

Set i sammenhæng med andre partiers skatteforslag er Moderaternes klart det mest ”blåt”.

Moderaterne har også en blå tilgang til den offentlige pension, idet man reelt set vil privatisere folkepensionen på sigt. Det står klart i deres partiprogram. Det nye forslag skal også omfatte en eventuel pleje. Folk skal spare op til dette igennem livet – i forhold til indkomst.

En anden blå tilgang er at: ”Ændre fordelingen mellem stipendier og lån på de længerevarende uddannelser.” og efterfølgende: ”Indføre et uddannelsesfradrag for færdiguddannede.” Altså lægge finansieringen af uddannelser over på lån.

I mange år har man – blandt andet hos Cepos – talt om at afskaffe mindstelønnen, fordi der er mennesker, som ganske enkelt ikke kan yde i forhold til den. Moderaternes forslag ”Give folk på ’værdighedsydelse’ mulighed for at arbejde for en lavere indslusningsløn uden modregning i ydelsen, så de får en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.” er måske ikke i udgangspunktet tænkt som et angreb på Den danske Model, men vil vel på en måde være en væsentlig ændring, fordi det lukker op for netop at have lønniveauer lavere end mindstelønnen, der så bliver centralt bestemt. Altså en centralistisk tilgang, på samme måde, som det er et angreb på Den danske Model, når man fra centralt hold vil give sygeplejersker mere i løn. (I følge Statistikbanken LONS20 tjener en sygeplejerske i gennemsnit 40.329 DKK og ligger i midten af offentlige faggrupper)

I gamle dage fandtes treårs-reglen med hensyn til aktiebeskatning: Havde man ejet en aktie i mere end tre år, var provenuet skattefrit! Den regel afskaffede Poul Nyrup i 1993. Lars Løkke vil: ”Sænke aktieindkomstskatten markant, og derved gøre det attraktivt at investere i Danmark.”Det vil give en god mulighed for formuende til at få en lavere skattebetaling, som man jo så eventuelt kan investere videre i start-ups. Grundlæggende meget blåt.

Analyserer man Moderaternes politik er der næppe meget, der harmonerer med Socialdemokratiets politik – og meget af politikken er mere ”blåt” end Venstres politik. Det mest sandsynlige er derfor nok, at vi enten får et rødt kabinet med Mette Frederiksen som fortsættende statsminister eller et blåt kabinet og her vil Lars Løkke nok – i kraft af sin utrolige politiske tæft -ende med at sidde for bordenden. Hvis det bliver med Radikale er løftet med Over midten holdt.

[adning id="17957"]

Fik du læst?