Makrel-kvote forsvandt: Regnede embedsmænd forkert?

Makrel-kvote til 1,75 mio. kroner, som ikke blev udnyttet, blev ikke flyttet over til den nye år, som det ellers er kutyme.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Makrel-kvote forsvandt: Regnede embedsmænd forkert?

Makrel-kvote til 1,75 mio. kroner, som ikke blev udnyttet, blev ikke flyttet over til den nye år, som det ellers er kutyme.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
De danske makrelfiskere kan ikke forstå, hvorfor myndighederne med et pennestrøg har fjernet makreller for 1,75 mio. kroner fra den mængde fisk, man må lande Danmark.  Fiskekvoten forsvandt, da man opgjorde fiskeriet for 2018 og skulle tildele kvoter for 2019.  Det sker på den måde, at myndighederne holder den fangede mængde fisk op mod til tilladte fangstkvote. Hvis fiskerne har fanget færre fisk end kvoten tillader, lægges den ”manglende” mængde fisk til kvoten for den kommende år.
I den konkrete sag valgte 9 makrelfartøjer at udnytte de regler, som giver mulighed for at overføre op til 10 % af fartøjets årsmængde af makrel til det følgende år – i alt 1330 tons til en fangstværdi af ca. 15 mio. kr.
Men da kvoten for 2019 bliver offentliggjort, er der kun overført 70,3 af de 1330 tons til den nye kvote. Fiskernes organisation, Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) påpeger fejlen, og det lykkes at få størstedelen af de 1330 tons flyttet med over.  Men da Fiskeristyrelsen i september 2019 lukkede sagen, manglede der stadig en kvote til en værdi af 1,75 mio. kroner
Fiskernes talerør, FiskerForum.dk, lægger ikke fingrene imellem, når de beskriver forløbet:
”Overraskende serie af fejl af Fiskeristyrelsen. I et af Danmarks vel nok mest gennemkontrollerede erhverv overhovedet har embedsmændene kludret og fjumret så meget i det, at et simpelt regnestykke vedr. makrel er forfejlet og mislykkedes fuldstændigt.”
Indblik.net har forelagt Fiskeristyrelsen fiskernes barske kommentar, og direktør Nanna Møller svarer:
”Fiskeristyrelsen kan bekræfte, at DPPO på medlemmernes vegne har søgt om og fået kompensation for en manglende kvotefleks fra 2018 til 2019, hvilket også er sket for hovedparten af mængden, idet der er tildelt 88,3 % af den ønskede mængde”.
Men direktøren mener ikke, at fiskerne automatisk har ret til at overføre ikke-udnyttede kvoter til det følgende år.
”Fiskeristyrelsen kan oplyse, at man som fisker ikke juridisk set ejer de uopfiskede årsmængder af de enkelte kvoter og i denne forstand retten til anvendelse af den overførte kvote fra et år til et andet, hvilket fremgår af de meddelelser, der udsendes, inden der gives mulighed for kvotefleks. Overførsler af kvoter fra et år til et andet eksisterer som en mulighed, som den enkelt fisker skal søge om at kunne gøre brug af. I Fiskeristyrelsens behandling af ansøgning om kvoter indgår der således ikke en vurdering af, hvad årsagen har været til, at der er overført kvoter fra et år til et andet, herunder om årsagen eksempelvis har været at ’gemme’ nogle kvoter eller om årsagen har været, at et ikke har været muligt at opfiske den fulde kvote”.
Fiskeristyrelsen ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, da den ifølge direktør Nanna Møller er blevet behandlet i Miljø- og Fødevareministeriet – altså det overordnede embedsværk over Fiskeristyrelsen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8370″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8554″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”9402″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?