Pressenævnet kritiserer Indblik.net

Indblik.net får kritik for ikke at have ladet DR-journalist komme tilstrækkeligt til orde i artikler, hvor han blev beskyldt for at have handlet ud fra personlige interesser i arbejdsmæssig sammenhæng.

Indblik.net bragte i efteråret 2020 tre artikler, som omtalte en DR-journalists researchar- bejde vedrørende spørgsmålet om en potentiel retssag mod Radio- og tv-nævnet for at have udråbt Radio Loud som vinder af udbuddet om en DAB-kanal. Der blev i artiklerne rejst tvivl om, hvorvidt DR-journalisten havde handlet ud fra personlige frem for professionelle interes- ser i forbindelse med sin research.

DR-journalisten klagede til Pressenævnet over artiklerne.

Pressenævnet udtalte kritik af Indblik.net for at have bragt flere krænkende og skadelige ud- sagn, som DR-journalisten ikke havde fået mulighed for at forholde sig til inden offentliggø- relsen. Nævnet kritiserede også, at Indblik.net havde bragt kritik af DR-journalisten uden at have inkluderet DR-journalistens besvarelse af den fremsatte kritik, som Indblik.net ellers var blevet gjort bekendt med.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?