500 videnskabsmænds åbne brev til FN: Ingen klimakrise

Klimavidenskab bør være mindre politisk, mens politiske retningslinjer bør være mere videnskabelige. Forskere bør åbent tage fat på usikkerheder og overdrivelser i prognoserne for global opvarmning.

500 videnskabsmænds åbne brev til FN: Ingen klimakrise

Der er ingen klimakrise. Sådan skriver et globalt netværk af 500 forskere og akademikere til FNs generalforsamling.

Af Kaj Mieritz

De har i fællesskab skrevet følgende:
Klimavidenskab bør være mindre politisk, mens politiske retningslinjer bør være mere videnskabelige. Forskere bør åbent tage fat på usikkerheder og overdrivelser i prognoserne for global opvarmning, mens politikere lidenskabeligt bør tage højde for de reelle fordele og anslåede omkostninger ved at tilpasse sig den globale opvarmning, samt de faktiske omkostninger ved foreslåede foranstaltninger.
Naturlige såvel som menneskeskabte faktorer forårsager opvarmning.
Det geologiske arkiv viser, at jordens klima har varieret, så længe planeten har eksisteret, med naturligt koldere og varmere skift. Lille istid sluttede så sent som i 1850, så det er ikke overraskende, at vi nu oplever en periode med opvarmning.
Langsommere end forventet
Opvarmningen sker meget langsommere end forventet. Global opvarmning er mindre end halvdelen af ​​den oprindeligt forudsagte og mindre end halvdelen af, ​​hvad der kunne forventes på grundlag af menneskeskabte nettopåvirkninger og ubalance i stråling. Med andre ord, vi er langt fra at forstå klimaforandringer.
Retningslinjer for klimapolitikken hviler på defekte modeller. Klimamodeller har mange mangler og er ikke med rimelighed anvendelige som et redskab til politik. Derudover er det mest sandsynligt, at de overdriver effekten af ​​drivhusgasser, såsom kuldioxid. Derudover ignorerer de det faktum, at berigelse af kuldioxid i atmosfæren har gavnlige virkninger. Kuldioxid er plantemad, som er grundlaget for alt liv på jorden. Kuldioxid er ikke en forurening. Det er vigtigt for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mere kuldioxid er gavnligt for naturen og gør jorden mere grøn; mere kuldioxid i luften har øget væksten i den globale plantebiomasse. Det er også godt for landbruget og øger høsten på verdensplan.
Ikke flere naturkatastrofer
Den globale opvarmning har ikke øget naturkatastroferne. Der er ingen statistiske beviser for, at den globale opvarmning har intensiveret orkaner, oversvømmelser, tørke og lignende naturkatastrofer eller gør dem hyppigere. I modsætning hertil er foranstaltninger til reduktion af kuldioxid både skadelige og dyre. For eksempel dræber vindmøller fugle og flagermus, og palmeolieplantager ødelægger regnskovenes biologiske mangfoldighed.
Klimapolitikken skal respektere videnskabelige og økonomiske realiteter
Der er ingen klimakrise, og derfor er der ingen grund til panik eller angst. Vi er kraftigt imod den skadelige og urealistiske nul-net-kuldioxidpolitik, der er foreslået for 2050. Hvis der kommer bedre tilgange, vil vi have masser af tid til at reflektere og tilpasse os. Målet med international politik bør være at kontinuerligt levere energi til en rimelig pris til mennesker over hele verden.
Blandt underskriverne:
European Climate Declarations nationella ambassadörer
Professor Guus Berkhout / Nederlanderna
Professor Rickard Linzen / USA
Professor Ingemar Nordin / Sverige
Terry Dunleavy / Nya Zeeland
Jim O’Brien / Irland
Viv Forbes / Australien
Professor Alberto Prestininzi / Italien
Professor Jeffrey Foss / Canada
Professor Reynald du Berger / Canada
Professor Benoît Rittaud / Frankrig
Morten Jødal / Norge
Professor Fritz Vahrenholt / Tyskland
Rob Lemeire / Belgien
Monckton of Brenchley / Storbritannien
Kilde: Clintel.nl

[adning id="17957"]

Fik du læst?