Aldrig din Skyld | Altid din Skyld – De to Fortællinger om Køn

Sociolog Tobias Petersen har længe været en overset gigant i køns- og ligestillingsdebatten. Med sin nye bog bringer han et hidtil overset perspektiv til bordet: mænds. Dét ændrer alt.
Hør artikel

Tobias Petersen lancerede i 2014 netmediet Reelligestilling.dk. Det har i mange år været et af kun ganske få danske medier, der ikke hviler på feministiske antagelser, når ordet “ligestilling” bliver taget i brug. Petersen, som er sociolog, er netop uenig i den dominerende, feministiske opfattelse af, hvad ligestilling er. Han mener, at de traditionelle medier er for ensidige på området.

Med Petersens egne ord skabte han “Reelligestilling” tilbage i 2014, fordi han var “træt af de evige anklager mod heteroseksuelle, hvide mænd”. “Der måtte være andre som mig derude”, skriver Petersen selv på Reelligestillling. Sådanne folk – viser undersøgelser – er der endda langt flest af i Danmark, og nu har Tobias Petersen skrevet en bog for dem. Han maler et klart billede at konkrete udfordringer i det danske samfund, og han skærer knivskarpt gennem en lang række gamle forestillinger om køn og ligestilling. Den sobre og kyndige behandling af emnet er et friskt pust for enhver, som måtte ønske bedre at forstå den industri, som Petersen godtgør, at der findes omkring den feministiske ideologi. Ligeledes beskriver bogens analyse ganske udmærket forskellige handlemønstre og dynamikker indenfor den feministiske verden, såvel som i debatten og dansk realpolitik.

Ligestilling – uden skyttegravskrig

“De få tilbageværende mænd kan tilbringe deres sidste ynkelige dage stenet af stoffer, eller de kan trans-vimse rundt eller passivt iagttage kvindens fremmarch. De kan realisere sig som tilskuere – som andenhåndseksistenser. De kan dyrke grøntsager sammen med røvslikkertøserne, eller de kan gå hen i det nærmeste, rare selvmordscenter, hvor de hurtigt, diskret og smertefrit kan blive gasset”.

Ordene er Valerie Solanas’ fra bogen SCUM Manifesto, der blev genoptrykt på dansk i 2021 med forord af komiker og feminist, Sanne Søndergaard. Den fik en generelt varm modtagelse i medierne.

Det er ikke dén slags hadfuldheder, sociolog Tobias Petersen anvender som udgangspunkt for sin nye bog om køn og ligestilling, og ej heller er bogen noget modsvar til sådanne forfærdelige ekstremer. Tværtimod virker både bogens sprog og Petersens position til reelt at søge en ophøjelse over ligestillingsdebattens vanlige skyttegrave. Undervejs i bogen tager sociologen både den ene og anden side under kyndig behandling: Incels, MGTOW-bevægelsen og fænomenet hikikomori (ekstrem isolation, red.) for mænds vedkommende – og forskellige elementer af den feministiske bevægelse for kvinders. Vel at mærke uden at nedfalde til den art kategorisering, der oftest præger begge yderpunkter i debatten.

Tværtimod, så lader Petersen til at søge en fornuftig løsning på en række alvorlige samfundsproblemer. Vel at mærke fri af fastlåsthed, forbitrelse og fjendtlighed. De fleste, som har fulgt ligestillingsdebatten længe, vil nok finde bogens behandling forfriskende og relevant – og enhver som ikke har, bør betragte den som en hurtig og effektiv indføring i ligestilling fra mænds og drenges perspektiv. Undervejs rører Petersen ved emner som medier, sundhed, uddannelse, sprog, stereotyper og normer, og han leverer endda en grundig analyse af både den feministiske ideologi såvel som hvad han kalder “Den feministiske Kirke” og “Det feministiske Økosystem”. Petersen gør sig ingen umage for at sælge feminisme til sin læser – tværtimod er det en rød tråd gennem bogen, at ikke så få af den feministiske bevægelses antagelser viser sig at være forkerte når teori møder virkeligheden. I alle fald ikke længere, og ikke i Danmark. Det er derimod Petersens ærinde at inspirere til en opdatering af sigtet for ligestilling.

Danmark anno 2023 er ikke noget “patriarkat”

Teorien om, at Danmark er et “patriarkat”, og at danske kvinder generelt er undertrykte, er ifølge Petersen usand. Samtidig er sigtet for mænd og deres ligestilling voldsomt underudviklet. Alt dette rigtiggør Petersen på tilfredsstillende vis med konkrete eksempler og videnskabelige underlag i hvad der bedst kan beskrives som en debatbog, der bør være pligtstof for enhver, som går op i køn eller ligestiling. Dertil kommer ikke så få, som måske i større grad burde gøre det.

Men Tobias Petersen går længere end dét. Som eksempel kan nævnes, at mens han gør op med diskursen om drengenes slagside i skole- og uddannelsessystemet, så dykker han også ned i pigernes mistrivsel. Mens han analyserer i særdeleshed under- og arbejderklassemænds ensomhed og barnløshed, så forholder han sig også til kvinders udfordringer. På bundlinjen når Petersen altså frem til en balanceret, men troværdig og velunderbygget konklusion, som måske vil virke banal for nogle og utilfredsstillende for andre, men har massive implikationer for vores samfund: Danmark er ikke et kvindeundertrykkende patriarkat. Ligestilling handler ikke nødvendigvis om énshed og ens resultater. Samfundet er ikke indrettet efter drenge og mænd – og de er ikke “priviligerede”. Mænd er endda på nogle måder et udsat køn i det moderne samfund, siger Petersen – de falder bagefter på uddannelse, socialt, indenfor sundhed; og ikke bare med politisk viden derom, men også uden at der gøres noget nævneværdigt ved det. Dét er ifølge Petersen blandt andet fordi debatten og diskursen er fastlåst på to stereotype holdninger om køn: Når kvinden har et problem, er det samfundets problem – og når manden har et problem, er det mandens problem. Dét kan man næppe argumentere imod, når man ser de tal, som Petersen underbygger sin analyse med – for der er ganske rigtigt nærmest ingen investering i mænds ligestilling, mens selv en tvivlsom forening som UN Women alene kan modtage hele 75 mio. skattekroner årligt, blot fra Danmark.

Om Petersens forfriskende gennemgang af tilstandene i dansk ligestilling vil blive lige så vel modtaget som Valerie Solanas’ manifest SCUM Manifesto – der ikke har noget at lade Mein Kampf høre – er dog tvivlsomt:

Ved brug af Petersens egen analyse begår han nemlig en moderne helligbrøde ved at så tvivl om feminismens vedtagne sandheder, som han netop kritiserer for at være blevet upræcise i forhold til den udvikling, der er sket i Danmark gennem det sidste halve århundrede.
Som “Aldrig din Skyld, Altid din Skyld – De to Fortællinger om Køn” viser til talrige eksempler på, kan udtalt skepsis overfor sterotype forestillinger om mænds privilegier og undertrykkelse af kvinder medføre voldsomme repressalier. Dertil kommer, at Petersens blog, Reelligestilling, fik lukket sin tilhørende profil på Facebook i august 2023! Det er åbenlyst ikke den politiske slags ordentlighed, Tobias Petersen bringer til torvs. Heldigvis er Tobias Petersen en videnskabsmand. Han leverer med sin bog et redeligt, upolemisk og ganske nødvendigt indspark i debatten om køn og ligestilling i Danmark, og det er en bog som denne, jeg som anmelder glædeligt giver en varm anbefaling.

Aldrig din Skyld, Altid din Skyld – De to Fortællinger om Køn” er trykt ved Forlaget Brilleuglen, med omslag af forfatteren. Bogen udgives d. 27. oktober 2023, og kan købes her:

https://www.brilleuglen.dk/vare/tobias-petersen-aldrig-din-skyld-altid-din-skyld

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?