Alex Vanopslagh: Regeringen må se at komme i arbejdstøjet, så danskerne kan få den sundhedsbehandling de fortjener

Alex Vanopslagh. (Pressefoto)

Vi skal have mere kapacitet i sundhedsvæsenet, så danskerne kan regne med ordentlig behandling, hvis de bliver syge. Politikerne bør derfor komme i arbejdstøjet og øge kapaciteten ved at skære ned på unødigt bureaukrati og skaffe mere arbejdskraft til sundhedsvæsenet, skriver Alex Vanopslagh i dette debatindlæg.

Af Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance

Der mangler kapacitet i det danske sundhedsvæsen. Regeringen har længe vidst, at der ville mangle intensivpladser i vintersæsonen, men alligevel har den ikke iværksat initiativer for at give mere tid til medarbejderne eller skaffe mere arbejdskraft. Det er helt uacceptabelt og kan gå ud over de mennesker, der er så uheldige at blive syge. 

Vi kan ikke længere bare sidde på hænderne. Det er på høje tid, at politikerne kommer i arbejdstøjet og søsætter initiativer, der kan øge kapaciteten i det danske sundhedsvæsen, også på længere sigt.

Helt konkret skal vi lave en omfattende afbureaukratisering af sundhedsvæsenet, så sygeplejersker, læger og andre medarbejdere skal bruge en langt mindre del af deres tid på administration og bureaukrati. Så vil de have mere tid til det, der er deres kerneopgave: At give patienter en ordentlig behandling og god oplevelse i det danske sundhedsvæsen. I dag bruges der alt for meget tid på journalisering, dokumentation og andet bureaukrati i sundhedsvæsenet, og det betyder i sidste ende mindre kapacitet og dårligere behandling til patienterne.

Med mindre bureaukrati vil der blive frigivet ressourcer, så vi ikke behøver ansætte lige så mange djøf’ere og administratorer. Vi kan i stedet bruge ressourcerne på bedre behandlinger, medicin eller andet. Det vil betyde større arbejdsglæde for de ansatte, da de kan bruge tiden på det, de har uddannet sig til: at hjælpe mennesker, der er syge eller plejekrævende. Både patienter og ansatte vinder, hvis vi fjerner unødvendigt bureaukrati og udviser mere tillid til sundhedspersonalet.

Parallelt med afbureaukratisering skal vi også have skaffet mere arbejdskraft til sundhedsvæsenet, da vi mangler dygtige medarbejdere på hospitaler, klinikker mv. Én mulig løsning på problemet er at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark, som kan udfylde de positioner, der i øjeblikket er ledige. Derfor bør vi hastebehandle ansøgninger om opholdstilladelse for sundhedspersonale, så de lettere kan komme til Danmark og bidrage til vores sundhedsvæsen. Desuden skal nye stillinger for sygeplejersker slås op internationalt, og udenlandsk arbejdskraft i sundhedsvæsenet skal kunne beskattes efter forskerskatteordningen, så længe vi har kritisk mangel på medarbejdere.

Vi skal også gøre hvad vi kan for at skaffe arbejdskraft inden for Danmarks grænser, bl.a. ved at opbløde faggrænser, så f.eks. læger midlertidigt kan udføre sygeplejerskers opgaver, hvis de har mulighed for det. Vi skal også have færre ph.d.’er inden for sundhedsfagene, så det kun er de (relativt få) med forskerambitioner, som går den vej. Resten bør i stedet gå direkte til at bidrage som medarbejdere i sundhedsvæsenet, så vi ad den vej får mere arbejdskraft midt i denne tid med manglende kapacitet.

Der er altså meget vi kan gøre for at skære i bureaukrati, skaffe arbejdskraft og øge kapaciteten. Regeringen må se at komme i arbejdstøjet, så danskerne kan få den sundhedsbehandling de fortjener.

Dette indlæg til Indblik.dk er skrevet af en ekstern skribent og repræsenterer dennes egne holdninger. Har du selv noget på hjerte? Send os et debatindlæg her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?