Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Stigende ulighed gøder jorden for populisme

Gini-koefficienten forsimpler debatten om ulighed, mener Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Han tager dermed afstand fra den måde at måle lighed, som har været mest udbredt de senere år. Lars Andersen fastholder dog, at ”uligheden er steget markant”.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Lars Andersen, hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er I meget optaget af ulighed. Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal, der viser, at uligheden er historisk høj. Er den stigende ulighed et problem?

”Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem forskellige måder at opgøre ulighed på, og hvad der er baggrunden for udviklingen. Man kan sige, at Gini-koefficienten forsimpler debatten om ulighed. Når økonomisk ulighed bliver kogt ned til ét tal, er der en masse nuancer og underliggende forklaringer, der går tabt. Den kan for eksempel ikke give os et svar på, hvorfor uligheden er steget, når både dem i indkomstbunden- og toppen har oplevet fremgang, og om antallet af fattige børn er faldet.

Når det er sagt, er de rigeste danskere stukket af fra resten af befolkningen de seneste årtier, og den udvikling ser kun ud til at fortsætte. Den stigende ulighed er et problem, fordi det truer sammenhængskraften, så vi i højere og højere grad lever i bobler med folk, der ligner os selv og får sværere og sværere ved at sætte os ind i andre samfundsgruppers hverdag og problemer.

Politisk gøder det i øvrigt jorden for populisme, som vi har set det i andre lande, når en elite sætter sig på magten og beslutningerne, og bunden ikke kan følge med.”

Alle indkomstgrupper har haft fremgang, men indkomstudviklingen var størst i bunden og toppen af indkomstfordelingen. Skal man ikke glæde sig over det?

”Jo, det skal man da. Særligt at dem i bunden oplever relativ stor fremgang, for det er noget nyt. For eksempel har den fattigste tiendedel af danskere oplevet en relativt beskeden indkomstfremgang på knap 5 procent fra 2010 til 2020, mens den rigeste tiendedels indkomster er steget med 30 procent.

Grundlæggende skal vi arbejde for vækst, og at velstanden kommer alle til gode. Udviklingen er bl.a. et udtryk for en vellykket beskæftigelsespolitik, hvor mange kommer med, når vi oplever gode tider som det historiske opsving, vi står på lige nu.”

Er tiden ikke kommet til at afblæse bekymringen over ulighed, når nu alle går frem i indkomst?

”Nej, det synes jeg ikke. Uligheden er steget markant de seneste årtier, og når man kigger i tallene, er der ikke noget, der tyder på, at det stopper. Og hvis forskellene fortsætter med at vokse med den fart, vil det svække den indbyrdes tillid, vores samfund bygger på.

[adning id="17957"]

Fik du læst?