Bombe i dansk film

Danske Filminstruktørers påstand om ”systematisk forskelsbehandling” af kvinder var uden hold i virkeligheden
Anne Boukris behøver ikke statistik og forskning

Af Daniel Holst Pinderup

Foreningen Danske Filminstruktører har siden 2016 arbejdet for at modarbejde diskrimination mod kvindelige filminstruktører. Men indsatsen bygger på et falsk grundlag, lyder kritikken – datagrundlaget viser ikke systematisk forskelsbehandling af kvinder.

Foreningens formand erkender, at indsatsen bygger på en ”holdning”, ikke dokumentation.

”DFI har offentliggjort en undersøgelse, der klart dokumenterer, at der er forskelle på, hvordan kvinder og mænd tildeles støtte til filmproduktion. Tallene viser både systematisk forskelsbehandling, men også forskellige tilgange til søgemønstre blandt kvinder og mænd”

Så kontant lød meldingen fra interesseorganisationen Danske Filminstruktører i 2016 i kølvandet på en undersøgelse af blandt andet støttemidler til filmproduktion.

Men nu afslører en hemmelig lydoptagelse, som er publiceret anonymt på Youtube i efteråret, at foreningen dannede sit indtryk på holdninger efter en workshop med en konsulent fra interesseorganisationen KVINFOs “ekspertdatabase”.

Danske Filminstruktører lancerede initiativer for at gøre op med den påståede diskrimination, og nedsatte blandt andet tre arbejdsgrupper. Dokumentationen viste bare ikke systematisk diskrimination mod kvinder – nærmere tværtimod.

 

Formand erkendte, at ”systematisk forskelsbehandling” ikke var dokumenteret 

I Danske Filminstruktører var cirka to tredjedele af medlemmerne i 2016 mænd. Blandt ansøgerne om støttemidler var 25% kvinder – men de kvindelige medlemmer udgjorde også 29% af dé, som faktisk modtog støtten. Altså var der i undersøgelsen vist, at kvindelige ansøgere var overrepræsenterede blandt dé, som modtog støtte til sin filmproduktion.

Dét undrede instruktør Niels Nørløv Hansen, som er medlem af Danske Filminstruktører. Han spurgte derfor foreningens formand, Christina Rosendahl, om det på et møde i foreningen d. 17. juni 2016:

”Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved hele præmissen, som står her i pressemeddelelsen. Der står ‘systematisk forskelsbehandling’”, sagde han blandt andet og viste til tal fra undersøgelsesgrundlaget.

”Kan man så konkludere ’systematisk forskelsbehandling’”, spurgte han.

”Måske ikke lige fra…”, svarede Christina Rosendahl, inden hun blev afbrudt af instruktøren:

”Nej, det kan man i hvert fald ikke”, sagde han.

”Nej”, medgav Christina Rosendahl på mødet i 2016.

Rosendahl anerkendte altså, at udtalelserne om systematisk forskelsbehandling af kvinder ikke var dokumenteret i Danske Filminstruktørers undersøgelse, som foreningen ellers havde udtalt. Direkte adspurgt om påstanden om systematisk forskelsbehandling var dokumenteret, svarede Rosendahl på mødet:

“Det er en holdning”, sagde hun!

Niels Nørløv Hansen havde svært ved at se rimeligheden i situationen, og udtaler i dag til Indblik:

”Jeg følte mig fanget i en Orwellsk parallelverden, hvor op var ned, og krig var fred. Der var jo intet, af det de sagde, der havde hold i virkeligheden. Det var det rene vrøvl. Jeg blev provokeret af manglen på sandhed”, siger instruktøren.

Indblik har kontaktet Christina Rosendahl. Hun ønsker ikke at udtale sig i sagen…

 

Sporet leder mod KVINFOs ekspertdatabase

 Inden mødet i juni 2016 havde Danske Filminstruktører gennemført en workshop med Anne Boukris, der fremtræder i KVINFOs ekspertdatabase som specialist i blandt andet mangfoldighedsstrategier og publikumsudvikling. Pernille Rosendahl blev øjensynligt overbevist af workshoppen, og udtalte på mødet i juni 2016:

“Denne her workshop-dag vi havde, den gjorde at, vi blev ligesom enige om, at vi skulle lave en indsats på det her”, sagde formanden tilbage på sommerdagen i 2016. Hun parafraserede Anne Boukris fra workshoppen:

“Man behøver ikke at have en masse statistik, som beskriver at der er et problem, for at have en politik. Og så kan det godt være, at problemet slet ikke findes, men det er lige meget så. Så er man bare i gang med at arbejde”, skal konsulenten fra KVINFOs ekspertdatabase have udtalt.

Men dén udlægning afviser Anne Boukris fuldstændigt. Hun mener, at henvisningen til hende er helt ved siden af skiven:

“Jeg har arbejdet på det her område i 25 år, og jeg ved udmærket godt hvad det er jeg siger i sådan en situation. Det er en måde, jeg altid formulerer mig på. Så det er meget forkert citeret”, siger konsulenten:

“Selvfølgelig siger jeg ikke bare, at vi skal gøre ting uden at vide hvorfor vi gør det – dét er jo helt latterligt”, slår Boukris fast og uddyber:

“Det jeg plejer at sige, er at når jeg går forbi en hjemløs på gaden, så kan jeg jo erfare, at der er en hjemløs på gaden. Og så ser jeg måske lidt senere et andet sted endnu én, så kan jeg jo konstatere, at denne by har hjemløse. Så behøver jeg jo ikke at få bekræftet eller dokumenteret gennem forskning eller statistik for at erfare, at der er en problemstilling. Det, jeg ikke ved, er hvor mange. Jeg kan heller ikke vide hvilke forhold, de lever under. Jeg kan bare konstatere, at i vores by, er der hjemløse”, udtaler hun til Indblik.

Hun mener, at Rosendahl må have misforstået udtalelserne.

Niels Nørløv Hansen, som gik Christina Rosendahl på klingen tilbage i 2016, er absolut heller ikke imponeret over parafraseringen fra DFI-formandens side:

“Det, hun jo i realiteten siger er, at det er ligegyldigt, hvis man lyver om, hvordan virkeligheden ser ud. Og det har ikke haft nogen konsekvenser”, udtaler Nørløv til Indblik og afslutter:

“Jeg troede simpelthen ikke mine egne ører, da jeg hørte det”

 

Er det i virkeligheden de mandlige instruktører, som diskrimineres?

I bogen ”Vi vil have vores fair andel” fra 2020 påviser prof. Hans Bonde diskrimination mod mænd på en lang række områder i samfundet – herunder i filmbranchen. Han dokumenterer, at kvinder mellem 2001 og 2019 har haft større chance end mandlige for at blive optaget på filmskolens instruktørlinje, og ved ansøgninger har højere bevillingsrate end sine mandlige kollegaer.

Alligevel påstod Danske Filminstruktører altså, at der foregik systematisk diskrimination mod de kvindelige instruktører. Det førte blandt andet til at foreningen nedsatte tre arbejdsgrupper, og talte for øremærkning af 40% af midlerne til kvindelige instruktører.

En indsats, som altså hvilede på et usagligt grundlag.

Hos Dansk Folkeparti vækker sagen forargelse hos medieordfører Dennis Flydtkjær. Han udtaler til Indblik:

“Det burde slet ikke være nødvendigt at sige, men det giver altså sig selv at man ikke skal diskriminere. Heller ikke mod mænd, som det virker til netop, er tilfældet her. Det kan vi selvsagt ikke støtte. Det fremstår endnu mere absurd, når det ser ud som om, at tiltaget er sat i gang efter en skatteyderbetalt workshop som har til hensigt at præge deltagernes holdning. Staten skal ikke lave feministiske workshops”, siger han og fortsætter:

“Vi skal behandle hinanden ordentligt og med respekt for det enkelte menneske, mand som kvinde. Der er nogle områder hvor det er nemmere at være mand, ligesom der er områder det er nemmere at være kvinde. Sådan er det nu engang. Vi forholder os kritisk til det mest skingre københavnerfeminisme og frygter at nogle af tiltagene for at rette op på en eller anden mikroskopisk uretfærdighed risikerer at gøre ondt værre”, slår medieordføreren fast.

Vedrørende Kvinfo’s indblanden via sin ekspertdatabase, retter Flydtkjær en særlig kritik mod kønsforskningscentret.

“Vi mener, at KVINFO i dag har udspillet sin rolle som statsfinansieret kønsforskningscenter. I dag er KVINFO voldsomt kønspolitiserende i sin forskning, og dyrker en radikal feminisme, der ikke bør støttes af staten. For Dansk Folkeparti er det en mærkesag at fratage KVINFO støtten. Hvis centeret ønsker at føre sine aktiviteter videre, kan det gøre det for private støttemidler eller gennem medlemsbidrag som en tænketank eller lignende”, afslutter Dennis Flydtkjær.

Indblik har forelagt kritikken for Kvinfo, men presse- og kommunikationschef Mai Rasmussen informerer, at Kvinfo ikke ønsker at kommentere.

LINKS:

http://www.filmdir.dk/da/dfi-unders%C3%B8gelse-af-k%C3%B8nsfordelingen-i-dansk-film-danske-filminstrukt%C3%B8rers-forslag#:~:text=DANSKE%20FILMINSTRUKT%C3%98RERS%20FORSLAG%3A,s%C3%B8gem%C3%B8nstre%20blandt%20kvinder%20og%20m%C3%A6nd

https://www.youtube.com/watch?v=-oLJ11_ERhI

https://www.dfi.dk/nyheder/ny-undersogelse-om-konsfordeling-i-dansk-film

https://www.kvinfo.dk/side/383/action/2/vis/10258/

https://www.berlingske.dk/kultur/maalsaetning-40-procent-stoettemidler-til-kvinder-i-film

[adning id="17957"]

Fik du læst?