CEPOS-forslag rammer plet…

Nu kommer tænketanken med sit eget bud på en kontanthjælpsaftale - efter kritik af regeringens.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Den borgerlig-liberale tænketank CEPOS har netop udgivet et nyt notat, der giver et bud på et nyt og forenklet kontanthjælpssystem. Forslaget, der tager afsæt i Ydelseskommissionens model (Tranæs-udvalget), skal bl.a. gøre kontanthjælpssystemet enklere og mere gennemskueligt samt sikre, at der er incitament til at gå fra kontanthjælp til et fuldtids lavtlønsjob.

 Ydelseskommissionen kom i juni 2021 med deres forslag til en kontanthjælpsreform. Regeringens nye kontanthjælpsaftale med rød blok ser imidlertid i høj grad bort fra Ydelseskommissionens arbejde. Hos tænketanken ser man anderledes positivt på resultatet af ydelseskommissionen arbejde, der forenkler kontanthjælpssystemet. Det bygger man nu videre på med et eget forslag.

Dette forslag skal bl.a. øge arbejdsudbuddet med 1.250 personer, hvilket er 500 mere end Ydelseskommissionens forslag og godt 900 mere end regeringens kontanthjælpsaftale. Når forslaget giver en større jobeffekt, skyldes det, at forslaget indebærer lavere ydelser end Ydelseskommissionens og regeringens forslag. Desuden forbedres de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr.

“Ydelseskommissionens forslag til et nyt kontanthjælpssystem indebærer højere ydelser til mange forsørgere og dermed et lavere incitament til at tage et fuldtidsjob, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Men selve strukturen i Ydelseskommissionens forslag er fornuftig, fordi kontanthjælpssystemet forenkles markant. Så det har vi taget udgangspunkt i,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

Analysen fastholder således Ydelseskommissionens struktur med 2 satser: Grundsatsen, der erstatter bl.a. integrationsydelse, samt en forhøjet sats, der erstatter kontanthjælp. Grundsatsen og den forhøjede sats er lavere i forslaget end i kommissionens forslag for at øge gevinsten ved at arbejde. Desuden afskaffes bl.a. – som i kommissionens forslag – kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Med CEPOS’ forslag øges gevinsten ved at tage et lavtlønsjob på fuld tid fra 2.200 kr. i Ydelseskommissionens forslag til 4.300 kr. for en enlig med 2 børn. Foruden det samfundsøkonomiske perspektiv og retfærdigheden i, at det skal kunne betale sig at arbejde.

“Det er vigtigt, at der er en betydelig gevinst ved at tage et fuldtidsjob. Dels af hensyn til beskæftigelsen og dels fordi at det er vigtigt, at børn har rollemodeller i en mor og far, der har et fuldtidsjob”.

[adning id="17957"]

Fik du læst?