Økonomiske vismænd kritiserer regeringens slappe finanspolitik

Det danske arbejdsmarked bevæger sig på kanten af overophedning på grund af ufinansierede offentlige udgifter. Vismændene foreslår en opstramning. CEPOS peger på den stærkt stigende offentlige beskæftigelse.

Af Astrid Ellemo

Regeringen får hård kritik af de økonomiske vismænd i deres nye rapport. ”De vedtagne merudgifter er hovedsageligt ufinansierede,” påpeger vismændene.

”Den i forvejen lempelige finanspolitik er dermed lempet yderligere, og samlet skønnes finanspolitikken at øge aktivitetsniveauet i 2022 med ca. 1¼ pct. i forhold til 2019”, konstaterer de økonomiske vagthunde.

Vismændene giver ikke meget for regeringens undskyldninger:

”Selvom krigen i Ukraine og den stigende inflation påvirker væksten negativt, er der udsigt til en fortsat høj beskæftigelse. Det er derfor vurderingen, at finanspolitikken burde være strammere, end den aktuelt ser ud til at blive,” lyder den skarpe kritik.

De økonomiske vismænds advarsler bakkes op af cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerlig-liberale tænketank, CEPOS.

”Det er godt, at vismændene kritiserer den for lempelige finanspolitik,” fastslår Mads Lundby og fortsætter:

”Vismændene pointerer, at der i år er gennemført ufinansierede udgiftsstigninger for 15 mia. kr.”

CEPOS-cheføkonomen advarer om konsekvenserne.
”Regeringens for lempelige finanspolitik medvirker til, at arbejdsmarkedet står på kanten af en overophedning”.

Kort sagt betyder det, at dansk økonomi risikerer at blive destabiliseret.

”Faktisk burde finanspolitikken strammes markant”, siger Mads Lundby Hansen og fortsætter:

”Det ville være oplagt, at man nedbragte den offentlige beskæftigelse til før Corona-niveau. Den offentlige beskæftigelse er vokset med 34.000 siden Corona og den bør nedbringes til før-Corona-niveau ud fra konjunkturelle og strukturelle årsager”, lyder det fra CEPOS-cheføkonomen.

Fik du læst?