Ét tal er blevet centrum for heftig løndebat: Tjener sygeplejersker virkelig 42.800 kroner om måneden?

Foto: Shutterstock

Mens sygeplejerskerne selv er utilfredse, er deres gennemsnitsløn så høj, at mange tror, det er løgn.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk

Debatten om sygeplejerskernes løn raser med fuld fart i øjeblikket.

Det skyldes, at et flertal af Dansk Sygeplejeråds medlemmer har afvist et forsøg på at nå en overenskomst for sygeplejerskerne, der indeholdt fem procents lønstigning.

Dette var dog ikke nok, og derfor vil 5000 sygeplejersker fra lørdag nat strejke i et forsøg på at tvinge endnu større lønstigninger igennem.

Samtidig hersker der dog stor forvirring om, hvad sygeplejerskernes nuværende lønniveau egentlig er på.

Et godt eksempel på denne forvirring er tænketanken CEPOS’ opslag på Facebook, hvor tænketanken påpeger, at den gennemsnitlige bruttoløn blandt sygeplejersker er på 42.800 kroner om måneden.

I bruttoløn indgår grundløn, tillæg, feriegodtgørelse og pension, men ikke overarbejde, bemærker CEPOS. Opgørelsen omfatter alle sygeplejersker inklusive ledere. Opgøres tallet for den typiske gennemsnitlige sygeplejerske uden lederstilling er månedslønnen 41.900 kroner.

Dette tal har mange affejet som misvisende eller endda som “fake news”.

Sådan opgøres lønnen

Indblik har talt med CEPOS’ forskningschef Karsten Bo Larsen for at forstå, hvordan de er nået frem til en gennemsnitsløn, som så mange ikke kan genkende.

– Vi har simpelthen bare trukket tallene fra kommunernes og regionernes løndatakontor, forklarer han og tilføjer, at Dansk Sygeplejeråd selv har en lønstatistik på deres egen hjemmeside, hvor man kan finde de samme tal.

Hvorfor er der stor forvirring om lønnen?

Adspurgt, hvorfor så mange folk på f.eks. Facebook mener, at CEPOS opgør et forkert tal, lyder svaret fra Karsten Bo Larsen:

– Det er svært at sige. Folk er måske ikke opmærksomme på, hvor meget de får i pension.

– Er man ude i den private sektor, skal man typisk selv sørge for sin pension, men hos sygeplejersker, bliver den jo betalt ind automatisk.

Samtidig påpeger forskningschefen, at der jo netop er tale om et gennemsnit, og at der derfor i sagens natur vil være sygeplejersker, der tjener både mere og mindre end 42.800 kroner om måneden i bruttoløn.

– Der ser dog ikke ud til at være en voldsomme lønspredning. Dog er der nogle tillæg, som udløses af anciennitet.

– Så altså: Det kan godt være det ikke er det, du tjener, men det gør nogle af dine kolleger – måske tjener de endda mere end det – ellers ville man ikke kunne nå frem til dette gennemsnit, lyder det fra Karsten Bo Larsen til Indblik.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?