Finansministeriet påpeger store fordele i afskaffelse af efterlønnen

I modsætning til, hvad mange tror, er efterlønnen stadig ikke afskaffet.

I modsætning til, hvad mange tror, er efterlønnen stadig ikke afskaffet.

Derfor har Alex Vanopslagh (LA) spurgt finansminister Nicolai Wammen om, hvad effekterne vil være, hvis man afskaffer efterlønnen gradvist. Helt konkret har Liberal Alliances leder spurgt til effekterne af at forkorte efterlønsperioden gradvist med ½ år årligt fra og med 2025, således at efterlønnen er afskaffet i 2030. Selvom finansminister Nicolai Wammen er en stor tilhænger af efterlønnen, er Finansministeriets embedsmænd forpligtet til at svare nøgternt og sagligt – uanset deres politiske chefs holdninger. Og embedsmændenes svar er opsigtsvækkende:

”En gradvis afskaffelse af efterlønsordningen fra 2025 (…) skønnes at øge beskæftigelsen med 2.000 fuldtidspersoner i 2025, stigende til 18.000 personer i 2030 og ca. 15.000 personer i 2035,” skriver Finansministeriets økonomer.
”Tilsvarende skønnes BNP (opgjort i 2022-niveau) at stige med 2 mia. kr. i 2025, 17 mia. kr. i 2030, og 14 mia. kr. i 2035.”

Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 127 (Alm. del) af 31. januar 2022 https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/fiu/spm/127/svar/1890628/2587368.pdf

Spørgsmål til Alex Vanopslagh (Liberal Alliance)

Hvorfor stillede du spørgsmålet om afskaffelse af efterlønnen?

”Vi har stillet en række spørgsmål til Finansministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af vores 2035-plan. Afskaffelse af efterlønnen er et element i den plan, og spørgsmålet er formuleret, som det er, fordi vi samtidigt også foreslår at fjerne retten til Arne-pension. Det er vigtigt for os at lægge vores politik åbent frem og få den gennemregnet af uafhængige aktører, så vi ved, at den hænger sammen i virkeligheden.”

Er du tilfreds med svaret fra Finansministeriet?

Ja, vi oplever altid Finansministeriets besvarelser som meget grundige. Når vi ikke denne gang har bedt Finansministeriet gennemregne hele vores 2035-plan skyldes det, at de er så grundige, at en hel gennemregning kan tage utrolig lang tid. Og vi ville sikre os at have en plan på denne side af et valg. Vælgerne skal vide, hvad de får ved at stemme på LA.”

Hvad vil du gøre nu?

”Fortsætte arbejdet med at afskaffe efterlønnen og til gengæld indføre markante skattelettelser i både bunden og toppen til alle danskere i arbejde.”

[adning id="17957"]

Fik du læst?