Forsyningstilsynet afslører millionsnyd med energibesparelser

Det østjyske energifirma Dinel A/S har overbetalt sin søstervirksomhed med 2,9 millioner for en række energibesparelser. Det viste en kontrol fra Forsyningstilsynet.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Forsyningstilsynet afslører millionsnyd med energibesparelser

Det østjyske energifirma Dinel A/S har overbetalt sin søstervirksomhed med 2,9 millioner for en række energibesparelser. Det viste en kontrol fra Forsyningstilsynet.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Et østjysk energiselskab overbetalte i 2014 sit søsterselskab med 2,9 millioner kroner i en handel med såkaldte energibesparelser.
Sådan lyder Forsyningstilsynets konklusion i kølvandet på en bagudrettet stikprøvekontrol af energiselskabet Dinel A/S. Tilsynet har i sin undersøgelse slået fast, at Dinel A/S ikke handlede markedsmæssigt, da energivirksomheden i 2014 indgik en rammeaftale om energibesparelser med søstervirksomheden AURA Rådgivning A/S.
Dinel A/S er en fusion af de koncernforbundne netvirksomheder og aktieselskaber AURA el-net ØE, AURA el-net GE, AURA el-net VE og AURA el-net BE. Forsyningstilsynets stikprøvekontrol involverede i første omgang kun det første af disse selskaber, men i lyset af deres fusion i 2015 besluttede tilsynet at udvide undersøgelsen til at omfatte hele rammeaftalen og alle involverede netvirksomheder. Den beslutning gav tilsyneladende pote.
I afgørelsen slår Forsyningstilsynet fast, at rammeaftalen mellem Dinel A/S og AURA Rådgivning ikke er gennemført på markedsvilkår, og Dinel A/S har ikke på tilstrækkelig vis kunnet redegøre for, hvordan de er nået frem til den aftalte pris.
”Dinel A/S har ikke godtgjort, at priserne i aftalen var markedsmæssige med den under sagen fremsendte dokumentation,” skriver tilsynet blandt andet.
Fremlagde ikke tilstrækkelig dokumentation
Af afgørelsen fremgår det videre, at Forsyningstilsynet skønsmæssigt fastsætter den markedsmæssige pris på energibesparelserne til godt 11 millioner kroner, men at den testede pris var på 14 millioner. De fire selskaber bag Dinel A/S har med andre ord overbetalt AURA Rådgivning med knap tre millioner kroner.
Dinel A/S modtager desuden kritik af Forsyningstilsynet for ikke at have fremlagt løbende dokumentation for markedsmæssigheden af aftalen, hvilket er et lovkrav for såkaldte netvirksomheder.
Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, kalder afgørelsen ”markant” og peger særligt på den manglende dokumentation som en skærpende omstændighed.
”Afgørelsen vedrører et stort beløb – DINEL har i 2014 betalt 2,91 mio. kr. for meget for energibesparelser til et koncerninternt selskab. Vi kan ikke lægge dokumentation for markedspriser fra selskabet til grund for afgørelsen, men har selv estimeret en avance indeholdt i en markedsmæssig pris, hvilket er sket efter en metode, som Skat også bruger i sit arbejde med transfer pricing (prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner mellem for eksempel koncernforbundne selskaber, red.),” fortæller Carsten Smidt.
Han fortæller videre, at Forsyningstilsynet på baggrund af sagen nu vil åbne iværksætte undersøgelser af markedsmæssigheden af Dinel A/S’ koncerninterne aftaler for perioderne 2012-13 og 2015-17.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2303″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2556″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”3165″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?