Energi

Energi

Prisen på elektricitet

Bare for få år siden var elprisen ikke noget, man spekulerede ret meget på. Den var altid rimeligt konstant, og de største udsving kom oftest fra regeringens jongleren med nye eller forhøjede afgifter. Denne behagelige tingenes tilstand fik en brat ende i efteråret 2021. Pludseligt så vi voldsomme prisstigninger og -svingninger på både naturgas og elektricitet. Normalt skyder man primært skylden på Ukraine-krigen, men her vil vi grave et spadestik dybere.

Energi

Billig energi fra havvind?

Regeringen har sammen med andre europæiske lande store planer om at ”høste” 300 GW havvind fra Nordsøen. Med vindens fluktuationer bliver det meget vanskeligt at håndtere i praksis. En ting er imidlertid helt sikker. Det bliver en meget dyr strøm, vi får herfra. Dyr energi medfører et fattigere samfund, uanset hvordan man betragter det. Mon det er det, vi vil?

Energi

Japansk alternativ til eldrevne køretøjer

Yamaha, Honda, Kawasaki og Suzuki har fået godkendelse fra Japans økonomiministerium til at starte en forskningsenhed ved navn HySE. Deres mål? At udvikle brintdrevne motorer til mindre køretøjer.

Energi

Danske biomasse-problemer

Danmark har sat sig ambitiøse klimamål, hvor vi allerede i 2025 skal have reduceret udledningerne af drivhusgasser med 50-55% – i forhold til 1990. I 2030 skal reduktionen op på 70%.

Energi

Er vind og sol billigst?

Igen og igen har vi hørt, at med de drastiske prisfald på vindmøller og solceller, er den vedvarende energi nu den billigste af alle – men beregningerne inkluderer skrivebords-penge…
Her er hele historien.

Kraftværk
Energi

Totalitær dansk energipolitik

Lars Rebien Sørensen fra Novo Nordisk Fonden vovede forsigtigt at kritisere dansk energipolitik og fik ørerne i maskinen. Hvor længe skal dansk energipolitik være underlagt meningstyranni? Er der ikke plads til dissidenter?

Energi

Tag en pullover på!

En tysk politiker, mangeårig minister og tidligere formand for CDU og præsident for Forbundsdagen, har foreslået at løse energikrisen ved at tage noget mere tøj på.

Energi

Vindmøllers vinger er et miljøproblem

Det er ekstremt svært at komme at komme af med vinger fra vindmøller, der ender med at blive gravet ned i jorden. Siden årtusindskiftet er over 10.000 vinger skrottet.  

Energi

Theis Palm: Atomkraft skal kommunikeres ungt og sexet

Atomkraftdebatten står foran et generationsskifte. Blandt fortalernes frontkæmpere finder man 28-årige Theis Palm, som med strømlinet kommunikation vil gøre atomkraft spiseligt for den klimabekymrede ungdom.

Atomkraft-startup rejser ny kapital

Copenhagen Atomics er gået i gang med at rejse 12 mio. euro (90 mio. kr.), som skal finansiere udviklingen af en saltsmeltereaktor. En prototype skal være klar i 2022.

Energi

Nyt borgerforslag om atomkraft

Folketinget skal træffe beslutning om atomkraft, hvis Olavur Spongenberg Thorups borgerforslag kan samle opbakning fra 50.000 stillere.

Energi

Hellere billig energi end klimakamp

Rundspørge blandt britiske vælgere: 45% vil prioritere lavere energipriser. 40% mener, at aktivt forsøg på at bekæmpe klimaændringer er vigtigst.

Energi

Små, sikre atomkraftværker på vej som CO2-fri energi

Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA) konstaterer, at der rundt omkring i verden findes omkring 50 projekter, som går ud på at bygge små atomkraftværker. Det første vil producere strøm på forsøgsbasis i Kina allerede i år.

Se hvad vores læsere mener
[adning id="17957"]