Fremgang for frit valg i hjemmeplejen

Frit valgs-ordningen inden for hjemmehjælp og hjemmepleje er igen ved at komme ind i en god gænge efter en række konkurser på området førte til ny lovgivning.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fremgang for frit valg i hjemmeplejen

Frit valgs-ordningen inden for hjemmehjælp og hjemmepleje er igen ved at komme ind i en god gænge efter en række konkurser på området førte til ny lovgivning.
Af Carsten Steno, redaktion@indblik.net
Hvor borgere har valget mellem privat og kommunal hjemmehjælp og pleje, vælger flertallet den private leverandør, men det er dog stadig den kommunale pleje, der står for hovedparten af hjemmehjælpen og hjemmeplejen i Danmark.
I 2017 kom der en lovopstramning, fordi mange private hjemmehjælpere i årene forinden gik konkurs. De kunne ikke få hjemmeplejen til at løbe rundt til de priser, som kommunerne havde regnet ud, at hjemmehjælp i kommunalt regi kostede. Denne pris skulle de private firmaer acceptere, hvis de ville have opgaven.
Siden lovopstramningen er kommunerne ifølge brancheaktører blevet bedre til at lave lange udbud, hvor der i mindre grad fokuseres på lav pris og mere på kvaliteten.
Hjemmehjælpen A/S i København er Danmarks største private hjemmehjælpsfirma, hvor 400 medarbejdere servicerer godt 2.500 borgere, som er visiteret til privat hjemmehjælp og pleje i København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.
Direktør Camilla Wildbork fra Hjemmehjælpen A/S siger til Indblik.net, at virksomheden får stadig flere private kunder og derfor udvider kapaciteten. Men hun kunne dog godt ønske, at sygehuse, praktiserende læger og andre, der udskriver patienter til hjemmepleje, i højere grad gjorde opmærksom på muligheden for privat hjemmehjælp.
Når institutioner og læger udskriver patienter, sættes hjemmehjælpen som regel altid i gang i kommunalt regi.
”Siden lovstramningen i 2017, der stillede større krav til private hjemmehjælpsfirmaers soliditet for at undgå konkurser, er vi blevet færre private hjemmehjælpsfirmaer – omkring 80. Tidligere var vi 300. Det betyder selvfølgelig, at der også er færre, der kan gøre folk opmærksom på, at der er en privat mulighed,” siger Camilla Wildbork.
Det bekræftes af en brugertilfredsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp, der er foretaget af Epinion. Den viste, at kendskabet til fritvalgs-ordningen er faldet 10 pct. fra 2015 til 2017.
Camilla Wildbork peger samtidig på, at kommunerne er bedre til at udbyde lange kontrakter på op til seks år, som gør det lettere for de private leverandører at planlægge og investere. Der, hvor muligheden for privat hjælp tilbydes, viser tal ifølge Dansk Erhverv, at 7 ud af 10 vælger privat hjemmehjælp og pleje.
Analysefirmaet Rambøll har også gennemført en analyse af, hvordan det går med at tilbyde borgere frit valg mellem offentlige og private leverandører af rehabilitering. Den mulighed trådte i kraft i 2015. Undersøgelsen viser, at det private tilbud modtages godt af borgerne i kommuner, der tilbyder privat rehabilitering. Der er også stor tilfredshed i de deltagende kommuner med ordningen.
Der er 42 kommuner, som ikke tilbyder privat rehabilitering. Der er dog endnu ikke fra regeringens side taget stilling om, at man i alle kommunerne landet over skal tilbyde mulighed for rehabilitering via private leverandører.
”Rambølls rapport om de private rehabiliteringstilbud er meget positiv, og den burde følges op af de kommuner, som i dag ikke tilbyder muligheden,” siger Dansk Erhvervs markedschef, Mette Ferier, til Indblik net.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4639″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2884″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2052″][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Se hvad vores læsere mener
Tema: Bøger til ferien
[adning id="17957"]

Fik du læst?