Hæmmer produktiviteten: Fagfolk kritiserer forhadt erhvervsskat

Shutterstock

Erhvervsorganisationerne har i årevis kæmpet for at få fjernet den såkaldte dækningsafgift, der er en skat på forretningsejendomme. Nu giver de økonomiske vismænd kritikerne ret. Afgiften hæmmer produktiviteten, siger de.

Af Carsten Steno, carsten@indblik.net 

Danske virksomheder i 37 kommuner – fortrinsvis øst for Storebælt – betaler en særlig ejendomskat, den såkaldte dækningsafgift, der i år ventes at indbringe 2,3 mia kr.  Dækningsafgiften udskrives på baggrund af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien, den såkaldte forskelsværdi. Skatten må maksimalt udgøre 10 promille af denne værdi.

Erhvervsorganisationerne med Dansk Industri i spidsen har i årevis kritiseret dækningsafgiften og krævet den afskaffet, fordi den er uhensigtsmæssig og fordyrer produktionen.

Nu får erhvervsorganisationerne en sjælden opbakning fra særdeles kompetent side, idet De Økonomiske Vismænd i deres netop udgivne rapport om produktivitet, kritiserer dækningsafgiften. Den hæmmer produktiviteten, siger vismændene.

De mener, at afgiften medfører, at erhvervsejendomme anvendes ”uhensigtsmæssigt lidt til erhverv”.

Afgiften skal i princippet kompensere kommunerne for de udgifter, de antages at have ved at have forretnings- og industriejendomme liggende. F.eks. udgifter til veje og anden infrastruktur.

Men, siger vismændene, hvis man vil kompensere kommunerne for disse udgifter bør man lægge afgifter på, eller finansiere dem over bredere skattebaser, eksempelvis via bundskatten.

Vismændenes kritik kommer i forlængelse af den store usikkerhed om de fremtidige dækningsafgifter. Det skyldes problemer med at skabe et automatisk vurderingssystem

Ejendomsvurderingerne har været suspenderet siden 2013, men ventes genindført i 2024. 

For erhvervsejendomme har det dog vist sig så svært at lave et system, at regeringen nu foreslår, at dækningsafgiften kun skal beregnes af grundværdien, da det er umuligt at lave et system, der kan udregne forskellen mellem bygningsværdi og grundværdi.

Erhvervsorganisationer har i de senere haft et vist held til at få kommunerne til at droppe dækningsafgiften. Bl.a. ved i årlige undersøgelser at betegne sådanne kommuner som ”erhvervsvenlige”.

Det er lykkedes mange steder i Jylland – især i landkommuner – hvor der dog ikke er så mange forretningsejendomme. Men på Sjælland og i København kniber det.

[adning id="17957"]

Fik du læst?