Her vil de ikke være coronapas-kontrollanter: ”Vi bygger på tillid, ikke kontrol”

Shutterstock

Hos det frivillige foreningsliv er der stor bekymring for, hvordan kontrollen af coronapas skal kunne håndteres.

Af Benjamin Vejsager, benjamin@indblik.net

Voksne over 70 år kan igen dyrke indendørs idræt.

Og i modsætning til indendørs idræts- og foreningsliv for børn og unge under 18 år er det et krav, at 70+-medlemmerne skal fremvise gyldigt coronapas, og der er krav om kontrol ved indgangen til faciliteten, og altså hver gang de ældre medlemmer kommer til træning.

Men virkeligheden i det frivillige foreningsliv er, at medlemmerne ofte lukker sig selv ind, eller at der er en halinspektør, som tænder lyset i hallen om eftermiddagen eller åbner en låge.

Der er ikke som på restauranter altid personale til stede i åbningstiden.

Derfor hersker blandt foreninger, frivillige og organisationer stor usikkerhed om og bekymring for, hvordan sådan et krav skal håndteres.

Fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Dansk Firmaidrætsforbund lyder det fælles opråb, at ansvaret for at have et gyldigt coronapas bør påhvile de enkelte medlemmer.

Alligevel har Kulturministeriet meldt tilbage, at arrangøren af aktiviteten skal stå for kontrollen.

– Vi bygger på tillid, ikke kontrol, i det frivillige foreningsliv.

–  Jeg appellerer stærkt til at myndighederne lytter til os og finder en løsning på anvendelse af coronapas, hvor det ikke er frivillige ledere og trænere, der står med ansvaret for at kontrollere andre frivillige og voksne medlemmer.

– I mange idræts- og motionsaktiviteter for voksne er træningen et fælles ansvar uden oplagte coronapas-kontrollanter”, lyder det fra Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Mange frivillige foreninger, frivillige kræfter, forbund og landsdelsforeninger er meget i tvivl om, hvordan de skal gribe situationen an.

– Vi opfordrer til, at der bliver skabt en ordning, hvor der bliver taget hensyn til, at foreningslivet er baseret på frivillige ildsjæle. Deres fokus skal være på at skabe glæde og meningsfulde fællesskaber, ikke på at tjekke coronapas.

– Derfor mener DUF, at det skal være et personligt ansvar, at man bliver testet og har gyldigt coronapas, hvis der er krav om det til ens foreningsaktiviteter, forklarer Chris Preuss, formand for DUF.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?