Indblik.nets artikler gav anledning til ministerspørgsmål

Indblik.net gør status over sin første sæson med brev til læserne. Vi holder sommerferie indtil mandag 3. august og ønsker vores læsere god ferie.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Indblik.nets artikler gav anledning til ministerspørgsmål

Indblik.net gør status over sin første sæson med brev til læserne. Vi holder sommerferie indtil mandag 3. august og ønsker vores læsere god ferie.
Af Kaj Mieritz, redaktør, kaj@indblik.net
Indblik.net fyldte 1. juli et år som borgerligt-liberalt nyhedsmedie. Vores mission er at give læserne et andet nyhedsbillede end det, mainstream-medierne tegner, og med tiden at blive en væsentlig spiller på nyhedsfronten herhjemme. Et medie, man tyr til, når man vil vide, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Midlet er solid journalistik baseret på fakta. Og visionen er, at vi med vor journalistik sætter en dagsorden, andre medier er også nødt til at gå ind i.
Hvad er så status efter år 1?
Vi er på vej, men der er stadig et stykke vej til at finde vores plads i mediebilledet. Vi har leveret flere artikler, som har vakt politisk opmærksomhed og er blevet brugt til ministerspørgsmål på Christiansborg, men det har ikke været nok til at få meget omtale i de etablerede medier.
Artiklen ”Embedsmænd og lobbyister skjuler ubelejlige fakta om fiskeopdræt” var baseret på aktindsigt, som Indblik.net havde bedt om.  Den førte til, at Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, bad miljøminister Lea Wermelin (S) redegøre for sagen.
Også artikelserien om lokalradioerne som pengemaskiner fik politisk bevågenhed. Indblik.nets og gravermediet Journalista.dks samarbejde medførte, at Jens Rohde fra Radikale Venstre 16 spørgsmål til kulturministeren. Artiklerne medførte også, at et par lokale radioer kom under skærpet tilsyn fra Radio- og TV-nævnet. En Indblik.net-artikel om en lokalradios piratkopiering af stof fra BT og Ekstra Bladet vakte især opmærksomhed i journalistfaglige kredse. Journalistforbundets fagblad, Journalisten, skrev om sagen og citerede Indblik.net og Journalista.dk for afsløringen. Også mediebranchens specialmedie MediaWatch nævnte sagen og Indblik.net.
Hvor gør vi en forskel?
Der er en række stofområder, hvor Indblik.net fremlægger andre fakta end mainstream-medierne.
Det gælder især på klimaområdet. Her giver vi plads til den videnskab, som fremviser fakta, der tyder på, at klimaændringer ikke er lig med klimakrise. Vi afliver en række af klima-myterne, f.eks. at ”97% af klimavidenskaben mener, at klimaændringerne er menneskeskabt”, eller at klimaændringerne har ført til mere ekstremt vejr. Det har de ikke.
Økologi er et andet område, hvor vi skiller os ud fra masserne. Vi skriver, som sandt er, at økologiske produkter ikke er sundere end produkter fra konventionelle danske landmænd, de smager heller ikke bedre, og de er heller ikke fri for pesticider. Danske økologiske landmænd må faktisk bruge 40 forskellige sprøjtemidler, men de økologiske produkter undersøges kun for et enkelt. Derudover viser undersøgelser, bl.a. med medvirken fra Aarhus Universitet, at økologisk landbrug ikke er mere klimavenligt end konventionelt landbrug – pr. produceret enhed. En stor international undersøgelse om, hvad der er bedst for biodiversiteten, viste, at økologisk landbrug kommer til kort. Det bedste ville være at producere fødevarer intensivt på så lidt jord som muligt – og lægge resten af jorden ud til fri benyttelse for dyr og planter.
Atomkraft er en tredje niche, hvor Indblik.net giver læserne stof, man ikke finder i andre danske medier. Vi følger nøje udviklingen i 4. generations atomkraft, som er i gang med at revolutionere atomindustrien og energibranchen. Fremtidens A-kraftværker vil være små og modulopbygget og blive produceret på samlebånd. De fragtes derefter ud til det sted, de skal virke, og her samles modulerne til den størrelse, værket skal have. Den nye smeltet-salt teknologi giver sikre kraftværker, som ikke kan smelte ned eller eksplodere. Og Indblik.net følger de to danske start-up virksomheder Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, som arbejder med at skabe små model-baserede kraftværker.
Det danske landbrug har ikke god presse herhjemme, selvom landbrugsklyngen beskæftiger 180.000 mennesker og skaber 165 milliarder kroner i eksportindtægter.  Erhvervet er under voldsom regulering – og det er også rimeligt, at der er grænser for, hvad produktionen må udlede af eksempelvis kvælstof og fosfor i naturen. Men landbruget mener, at reguleringen bør baseres på konkrete målinger, ikke på avancerede computer-modeller, som regeringens rådgivere på eksempelvis Aarhus Universitet fremlægger. Indblik.net beskriver problemerne og giver også plads til landbrugserhvervets synspunkter.
Borgerlige journalister
Indblik.nets raison d’être er, at vi er et borgerligt medie skrevet af borgerlige journalister.  De store borgerlige medier skrives af journalister, hvor 80% stemmer til venstre for midten, og som derfor vælger emner for og vinkler på deres artikler, som afspejler deres socialdemokratiske samfundssyn. Vi holder øje med og undersøger mediernes bias, især de store statslige elektroniske medier, DR og TV 2.  Det giver sig udtryk i vore Mediekommentarer.
Kommentar- og analysestoffet skrives ellers i vist omfang at eksterne skribenter: tidligere departementschef Søren Skafte, tidligere chef for tænketanken European Policy Centre Hans Martens, cand. jur. og Diploma of Legal Studies (Cambridge) Jens Frederik Hansen.
Indblik.nets forretningsplan går ud, at mediet i år 1 skal etableres som et troværdigt og vigtigt medie for læsere, som er utilfreds med det nyhedsbillede, mainstream-medierne leverer. Typisk mennesker med et borgerligt liberalt syn på verden.  Redaktionen mener, at vi har fundet en form og en journalistisk modus vivendi, som lever op til det.
I år 2 skal Indblik.net markedsføres. Vi skal nå ud til et større antal læsere, og vi skal skaffe indtægter. Vi har etableret en ”Støt Indblik.net”-knap på hjemmesiden, hvor læserne kan tegne sig for et fast månedligt eller årligt støttebidrag eller give et engangsbidrag.
Vi er ikke færdige med vores overvejelser om indtægtsmuligheder – et abonnementssystem med en betalingsmur – således som alle de store dagblade praktiserer – er også en mulighed.
Derudover er det planen at finde en række kommercielle samarbejdspartnere, som kan have nytte af et medie som Indblik.net.
I år 3 skal Indblik.net balancere økonomisk, således at indtægterne dækker omkostningerne til medarbejdernes løn og den øvrige daglige drift. Men forhåbentlig vil det lykkes os at få så mange indtægter, at vi kan vokse med flere medarbejdere og endnu mere vigtig journalistik.
Vi ser frem til at levere endnu mere kvalitetsindhold i næste sæson fra 3. august. Det ligger nu ikke helt stille inden da; i løbet af sommeren vil vi komme med lidt indspark til sommerlæsning. God ferie til alle læsere her fra Indblik.net.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?