IT-professor: Coronapas kan udvides med funktioner, der ikke er relateret til covid-19

Pavlo Gonchar/SIPA/Ritzau Scanpix

EU-krav åbner en ladeport for, at coronapasset kan udvides med funktioner, der slet ikke er relateret til covid-19, lyder det fra IT-professor Søren Lauesen.

Af Frank Ulrich, frank@indblik.net 

Umiddelbart er coronapasset en løsning, der kun skal tjene formålet med at verificere test og vaccine i forbindelse med COVID-19. 

Et dokument fra EU med titlen “Interoperability of health certificates Trust framework 1.0”, som Indblik nu har fået aktindsigt i, viser dog at EU opfordrer medlemslandene til at designe coronapasset som en såkaldt skalerbar løsning. 

EU-dokumentet er udgivet den 11. marts 2021 og er en såkaldt compliance-skrivelse, der indeholder de standarder som medlemslandene helst skal overholde ved udviklingen af deres coronapas-løsninger. 

Heriblandt indeholder EU-dokumentet en række overordnet designkrav, som beskriver hvordan medlemslandene helst skal bygge deres digitale coronapas.

Et af disse designkrav omhandler skalerbarhed af systemet. Hertil skriver EU at coronapasset skal være nemt at gøre skalerbart til andre certifikater og brugsscenarier. 

Helt lavpraktisk betyder dette, at medlemslandene helst skal designe deres digitale coronapasløsninger, så de kan udvides og bruges til en række forskellige situationer, hvor passet også kan finde sin anvendelse. 

Altså ny funktionalitet og nye måder måder, hvorpå passet kan bruges.

Hertil nævner EU selv certifikater som negativ coronatest og overstået sygdomsforløb, der kan benyttes på brugsscenarier som rejser og deltagelse i underholdningsaktiviteter både nationalt og internationalt.

Skalerbarheden i coronapasset kan dog også benyttes til andre typer certifikater og brugsscenarier. 

F.eks. skriver EU i designkravet, at beslutninger om etniske, samfundsmæssige eller politiske spørgsmål vedrørende brugsscenarier bør behandles separat. 

Derved er der indlagt et fundament for at medlemslandene selv kan skalere coronapasset til ny funktionalitet, der ikke er relateret til COVID-19.

Digitaliseringsstyrelsen har overfor Indblik bekræftet, at den danske coronapasløsning udvikles op imod EU’s designkrav.

IT-professor: Kan føre til yderligere brugssituationer uden relation til covid-19

Indblik har fået Søren Lauesen, Professor Emeritus ved IT-Universitetet i København, til at vurdere designkravene i EU-dokumentet.
Søren Lauesen er ekspert i større statslige IT-projekter og har blandt andet fungeret som konsulent for Rigsrevisionen, når statslige IT-projekter har fejlet.   

Søren Lauesen bekræfter, at designkravet omhandlende skalerbarhed kan åbne op for, at coronapasset kan blive videreudviklet til helt andre formål, som nødvendigvis ikke er relateret til COVID-19.

– Det er så at sige et ikke-verificerbart krav, som kan fortolkes på mange måder, udtaler han. 

– De bruger “skalerbart” helt forkert, da det handler om at systemet skal kunne håndtere en øget forøgelse af brugere. Her snakker de om “flytbarhed” (portability), som omhandler hvordan system kan bruges til andre anvendelser.  

Direkte adspurgt, om man f.eks. kan bruge EU’s designkrav om skalerbarhed til at lave et certifikat, der tester om folk skylder penge i skat og afgøre om de kan få adgang til det lokale bibliotek, svarer Søren Lauesen følgende:

– Ja, det kan man godt. Det er en politisk beslutning.

Indblik arbejder pt. på at indhente en udtalelse fra Digitaliseringsstyrelsen om deres fortolkning af dette designkrav fra EU og hvilke certifikater og brugsscenarier de ønsker i fremtiden.

[adning id="17957"]

Fik du læst?